Allt-i-Kummelnäs


Den startsida som du får upp varje gång du startar
din Internet-läsare (t.ex. Internet Explorer) kommer
att ställas om till http://www.kummelnas.net/
Bekräfta genom att klicka på 'OK' nedan.

OK!OBS, fungerar inte automatiskt på Netscape. Har du Netscape får du
istället gå in under Edit/Preferences... (resp. Redigera/Inställningar...)
och ställa om navigatorns HomePage (Startsida) till
http://www.kummelnas.net/