Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2004-11-10

Detta är ett utdrag ur protokollet från Boo Områdesnämnd 2004-11-10 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vissa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan läsas i sin helhet hos Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka

___
	

§ 181
Diskussion om vision för Orminge centrum

Beslut Informationen noteras till protokollet. Ärendet Översiktsplanerare Andreas Totschnig informerade om hur projektet för utveckling av Orminge centrum fortskred. Närvarande var också två konsulter från företaget Idéplantagen, Ebba Högström och Alicia Genuardi Fogstam som ska arbeta med projektet. Nämnden deltog också med synpunkter, som projektgruppen ska ta hänsyn till i det fortsatta arbetet med visionen för Orminge centrum. Nämnden tackade för informationen och noterade den till protokollet.
<- Tillbaka ___

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3