Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2003-05-14

Detta är ett utdrag från protokollet till Boo Områdesnämnds möte 2003-05-14 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vassa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan rekvireras från Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller INGA punkter eftgersom inga frågor specifika för Kummelnäs behandlades.

En informationspunkt angående detaljplaneområdet 'Grävlingsberg' och 'Söder Grävlingsberg' fanns på dagordningen men ströks på grund av tidsbrist.

<- Tillbaka

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3