Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Boo Omr.nämnd
Möte 2006-09-26
Möte 2006-08-30
Möte 2006-06-14
Möte 2005-08-31
Möte 2005-06-15
Arkiv
Nämndens politiker
Träffpunkt Boo

Boo Områdesnämnd 2002-01-23

Detta är ett utdrag från protokollet till Boo Områdesnämnds möte 2002-01-23 innehållande punkter som ansetts beröra Kummelnäs.

OBS!
- Utdraget innehåller inte alla punkter/paragrafer som föredrogs på mötet.
- I vassa fall har delar av punkter/paragrafer som inte berör Kummelnäs utelämnats.
- Vi kan inte garantera utdragets överensstämmelse med originalet.
- Originalet kan rekvireras från Nacka Kommun.

Detta utdrag innehåller följande punkter:

<- Tillbaka
___


§ 28
Anmälningsärenden

...

Följande skrivelser och andra myndigheters protokoll och beslut
anmäldes:

...

3. Skrivelser från Kummelnäs Fastighetsägareförening
16 november 2001 Angående ny vägdragning till Velamsund.
21 november 2001 angående mark och vattenområdet i Kummelnäs inre.
16 november Med anledning av rykten kring utvecklingen på Grävlingsberg
21 november 2001 Förslag till busstrafik till/från Kummelnäs

...

<- Tillbaka

___
(Allt-i-Kummelnäs: Kommentar till §28,
Det som avses är skrivelser från Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening)

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3