Välkommen till Allt-i-Kummelnäs
ÖSTRA KUMMELNÄS
FASTIGHETSÄGAREFÖRENING


INNEHÅLL

Senaste nytt
Bli medlem
Om ÖKF
Styrelse m.m.
Stadgar
Karta
Mail-lista
Skrivelser
Arkiv
Handdator
Kontakt


Östra Kummelnäsbladet

© 2001-2016
Östra Kummelnäs
Fastighetsägare-
förening
&
Anders Lundell

ver 1.0

SKRIVELSER

Här följer en sammanställning av skrivelser.

Östra begär delning av planområde G
(2002-01-27)
Med anledning av att Kummelnäs Västra Fastighetsägareförening fattat årsmötesbeslut om att utträda ur vägföreningen och arbeta för att kommunen tar över vägnätet har Östra begärt att planområde G, där både Östra och Västra ingår, delas. Östras årsmöte har beslutat att man även framöver vill ha grusade vägar och vägföreningen som huvudman. Då måste planområdet delas enligt Plan och Bygglagen. Läs skrivelsen (Word-fil)

Ja till Velamsundsbuss, nej till vägdragning genom naturvårdsområdet.
(2002-01-27)
Östra har lämnat en skrivelse till Boo Områdesnämnd. Läs skrivelsen (Word-fil)