Välkommen till Allt-i-Kummelnäs
ÖSTRA KUMMELNÄS
FASTIGHETSÄGAREFÖRENING


INNEHÅLL

Senaste nytt
Bli medlem
Om ÖKF
Styrelse m.m.
Stadgar
Karta
Mail-lista
Skrivelser
Arkiv
Handdator
Kontakt


Östra Kummelnäsbladet

© 2001-2016
Östra Kummelnäs
Fastighetsägare-
förening
&
Anders Lundell

ver 1.0

OM ÖKF

Om Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening

Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening har 293 medlemmar vilket utgör över 90% av de totala antalet fastighetsägare i området.


Historia

1907 köpte Kristna Egnahemsföreningen i Stockholm 133 tunnland mark som kom att kallas Östra Kummelnäs. Säljare var advokat John Viberg och Grosshandlare Frans Moberg.

Redan hösten 1907 stakades vägar och tomter ut i området. Man manade till sparsamhet med skogen och att avloppen inte skulle ledas till någon av sjöarna.
Totalt 269 tomter stod till försäljning fr.o.m våren 1908. När Östra Kummelnäs köptes fanns bara en väg från bryggan till norra delen.

En kristen alliansförening 'Östra Kummelnäs Förening för kristlig verksamhet' bildades 1910 och 1925 lät man uppföra Kummelnäs Kapell. 1940 ombildades alliansföreningen till Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening.

Läs mer om Kummelnäs historia på http://www.kummelnas.se/historia/