Välkommen till Allt-i-Kummelnäs
ÖSTRA KUMMELNÄS
FASTIGHETSÄGAREFÖRENING


INNEHÅLL

Senaste nytt
Bli medlem
Om ÖKF
Styrelse m.m.
Stadgar
Karta
Mail-lista
Skrivelser
Arkiv
Handdator
Kontakt


Östra Kummelnäsbladet

© 2001-2016
Östra Kummelnäs
Fastighetsägare-
förening
&
Anders Lundell

ver 1.0

BLI MEDLEMBli medlem i ÖKF genom att sätta in årsavgiften på föreningens
postgiro 19 64 54 - 3

Årsavgiften är fn 180:-

Kom ihåg att uppge namn, adress, mailadress (om finnes) och fastighetsbeteckning!

Frågor? Kontakta ÖKFs kassör! Lars Nordström,Drottningvägen 10, 132 37 Saltsjö-Boo, 448 9508. e-mail: lars.nordstrom@kummelnas.net