Allt-i-Kummelnäs
Natur i Kummelnäs
Miljö och Landskapsbild - Biologisk mångfald - Rekreation


Indelning
- Översikt
  - Bakgrund
  - Sammanfattning
  - Gröna oaser
  - Landskapsbild
  - Trädens betydelse
  - Vägnätet
  - Karbosjön
- Område 1
- Område 2
- Område 3
- Område 4
- Område 5
- Område 6
- Område 7
- Område 8
- Område 9
- Område 10
- Område 11
- Område 12
- Område 13
- Område 14

Område 14 - Västra uppfartsvägen
Markägare är Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening

Karta Vägnamn

Området sträcker sig från bilvägen V. Uppfartsvägens slut ner till stranden. En slingrande, brant gångväg leder ned till stranden. På ömse sidor är den omgiven av blåbärsrik, frisk tallskog med delvis resliga furor och lövträdsinslag. Rätt god svampmark. Den icke-privata skogsmarken består av ett 5-10 m brett parti på respektive sida av vägen. Den ansluter direkt till den privatägda, obebyggda skogsmarken. Hela skogspartiet sluttar tämligen brant ned mot stranden.

Vägen leder ned till stranden där ångbåtsbryggan Kummelnäs yttre tidigare låg. Stranden är allmäntilllgänglig över en sträcka på ca 50 m. Den är en stenig och sandig strand som tidigare städats av kringboende. Den är en acceptabel badstrand särskilt om den sköts och användes förr flitigt för bad. Trevligt utflyktsmål med högt rekreationsvärde. Fin utsikt över segelleden och en härlig solnedgångsvy.

Rekreationsvärdet kan öka betydligt om stranden städas och sten plockas bort efter omlagring på grund av vågsvall.

Höggarnsfjärden Vägen ner

Den vackra grusvägen slingrar sig ner till vattnet

© 2001-2002  Gruppen för Naturmiljö
ver 1.0