Allt-i-Kummelnäs
Natur i Kummelnäs
Miljö och Landskapsbild - Biologisk mångfald - Rekreation


Indelning
- Översikt
  - Bakgrund
  - Sammanfattning
  - Gröna oaser
  - Landskapsbild
  - Trädens betydelse
  - Vägnätet
  - Karbosjön
- Område 1
- Område 2
- Område 3
- Område 4
- Område 5
- Område 6
- Område 7
- Område 8
- Område 9
- Område 10
- Område 11
- Område 12
- Område 13
- Område 14

Område 9 - Pilrisvägen
Markägare är Nacka Kommun

Karta  

Ett mycket litet område där det är svårt att avgöra vad som är tomt eller inte. Kuperad hällmarkskog med blåbär i sänkorna. Området avgränsas av ett staket i öster.

Området har inget direkt natur- eller rekreationsvärde annat än för det boende närmast området.

Skogsbacke

© 2001-2002  Gruppen för Naturmiljö
ver 1.0