Allt-i-Kummelnäs
Natur i Kummelnäs
Miljö och Landskapsbild - Biologisk mångfald - Rekreation


Indelning
- Översikt
  - Bakgrund
  - Sammanfattning
  - Gröna oaser
  - Landskapsbild
  - Trädens betydelse
  - Vägnätet
  - Karbosjön
- Område 1
- Område 2
- Område 3
- Område 4
- Område 5
- Område 6
- Område 7
- Område 8
- Område 9
- Område 10
- Område 11
- Område 12
- Område 13
- Område 14

Område 7 - Röde Orms väg
Markägare är Risets Tomtägareförening UPA

Karta  

Området består av två delar, en på norra och en på södra sidan av Röde Orms väg. Sett från Röde Orms väg består norra delen först av granskog, som sedan övergår i hällmarktallskog, för att sedan bli blåbärsrik granskog. Från Röde Orms väg finns antydan till stig in i området.

I den blåbärsrika granskogen finns en tydlig stig som delar sig i ett Y mot Risvägen och Granrisvägen. Bäst nås området från Risvägen. I kanten av delen med blåbärsrik granskog finns en bred och väl nyttjad stig mellan Fösabacken och Granrisvägen.

Norrut från Röde Orms väg

Norrut från Röde Orms väg
Stigen mellan Fösabacken och Granrisvägen

Stigen mellan Fösabacken och Granrisvägen

Området söder om Röde Orms väg är också svårt att nå från Röde Orms väg.. Här finns en fuktig ravin med granar och sedan går det brant uppåt till en kuperad hällmarkskog, med ljung, blåbär och vitmossa. Här fanns asp, rönn, ek men också riklig förekomst av vitmossa och lavar. Genom området går en elledning. I södra delen finns det en del stora stenar. Bäst når man området om man går in mitt emot Vikingshillsvägen 34. Väl inne i området är naturen lättillgänglig och vacker. I området finns också en höjd med fin utsikt åt väster.

Vacker utsikt åt väster

Vacker utsikt åt väster

In till området

Det enklaste sättet att komma in i området är söderifrån, mitt emot Vikingshillsvägen 34

© 2001-2002  Gruppen för Naturmiljö
ver 1.0