Allt-i-Kummelnäs
Natur i Kummelnäs
Miljö och Landskapsbild - Biologisk mångfald - Rekreation


Indelning
- Översikt
  - Bakgrund
  - Sammanfattning
  - Gröna oaser
  - Landskapsbild
  - Trädens betydelse
  - Vägnätet
  - Karbosjön
- Område 1
- Område 2
- Område 3
- Område 4
- Område 5
- Område 6
- Område 7
- Område 8
- Område 9
- Område 10
- Område 11
- Område 12
- Område 13
- Område 14

Område 5 - Norr Karbosjön
Markägare är Risets Tomtägareförening UPA och samfälligheter

Karta  

Området är ett videkärr och är Karbosjöns nordvästra del. Här finns bl. a. viden, svärdsliljor, vattenormbunke, kärrbräken, brakved, druvfläder, kråkklöver, och vass. Det är en bra lokal för fåglar. I Karbosjön finns bl. a. knölsvan, knipa, storskrake, häger och sothöna och gräsand.

Karbosjöns norra strandlinje
Karbosjöns norra strandlinje

Området är svårframkomligt men det finns två stora vackra stigar längs den före detta vikens stränder. Den ena går mellan Risets Alväg och Hertigvägen/Ynglingavägen och den andra mellan Ynglingavägen och Götavägen. Båda stigarna är mycket välbesökta.

Nordvästra stigen
Nordvästra stigen

Vid stigen mellan Risets Alväg och Hertigvägen/Ynglingavägen finns en klibbal med talrika bohål av större hackspett. Vid Risets Alväg finns flera stora ekar.

Norra stigen Klibbal

Stigen mellan Ynglingavägen och Götavägen/Vendevägen kantas av kärr på ena sidan och granskog på andra sidan. Här finns bl. a svartmes och trädgårdssångare. Entren från Götavägen/Vendevägen är tydlig och inbjudande.

Ynglingavägen är en fin promenadväg utan gatlyktor. På ena sidan finns flera små sommarstugor med lummiga trädgårdar.

© 2001-2002  Gruppen för Naturmiljö
ver 1.0