Allt-i-Kummelnäs
Natur i Kummelnäs
Miljö och Landskapsbild - Biologisk mångfald - Rekreation


Indelning
- Översikt
  - Bakgrund
  - Sammanfattning
  - Gröna oaser
  - Landskapsbild
  - Trädens betydelse
  - Vägnätet
  - Karbosjön
- Område 1
- Område 2
- Område 3
- Område 4
- Område 5
- Område 6
- Område 7
- Område 8
- Område 9
- Område 10
- Område 11
- Område 12
- Område 13
- Område 14

Område 3 - NV Risets Alväg
Markägare är Risets Tomtägareförening UPA

Karta  

Ett kärrliknande område som mestadels består av videsnår. Svårframkomligt men har en viktig funktion som bland annat fågellokal. Ett orört stycke natur.

Ett orört stycke natur

Utmed Risets Alväg kantas området av en rad björkar
Utmed Risets Alväg kantas området av en rad björkar

© 2001-2002  Gruppen för Naturmiljö
ver 1.0