Allt-i-Kummelnäs
Natur i Kummelnäs
Miljö och Landskapsbild - Biologisk mångfald - Rekreation


Indelning
- Översikt
  - Bakgrund
  - Sammanfattning
  - Gröna oaser
  - Landskapsbild
  - Trädens betydelse
  - Vägnätet
  - Karbosjön
- Område 1
- Område 2
- Område 3
- Område 4
- Område 5
- Område 6
- Område 7
- Område 8
- Område 9
- Område 10
- Område 11
- Område 12
- Område 13
- Område 14

Område 2 - Östra uppfartsvägen
Markägare är Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening

Karta Vägnamn

Det är ett smalt område som angränsar mot Grävlingsberg. Här växer blandskog och det sluttar brant ner mot vattnet. Bergslok och ängsbräsma är exempel på växter som växer här. Östra Uppfartsvägen är en bred stig. Den är viktig för att människor ska kunna komma ner till vattnet för att bada eller nå strandpromenaden, som går bort till Riset.

Östra uppfartsvägen från sydöst
Östra uppfartsvägen från sydöst

© 2001-2002  Gruppen för Naturmiljö
ver 1.0