Allt-i-Kummelnäs
Natur i Kummelnäs
Miljö och Landskapsbild - Biologisk mångfald - Rekreation


Indelning
- Översikt
  - Bakgrund
  - Sammanfattning
  - Gröna oaser
  - Landskapsbild
  - Trädens betydelse
  - Vägnätet
  - Karbosjön
- Område 1
- Område 2
- Område 3
- Område 4
- Område 5
- Område 6
- Område 7
- Område 8
- Område 9
- Område 10
- Område 11
- Område 12
- Område 13
- Område 14

Område 1 - Risets utsiktsberg
Markägare är Risets Tomtägareförening UPA

Karta Vägnamn

Hällmarksskog med fin utsiktsplats. Vidsträckt utsikt över Höggarnsfjärden. Lättillgängligt och bitvis lättframkomligt område (övre delen) som är populärt och flitigt utnyttjat som utflyktsmål och picknickområde. Tre bänkar finns på högsta punkten. En stig går mellan Båtvägen och utkiksberget. Från Risets brygga och längs vattnet går det en kort stig som efter en bit blir mycket brant och svårframkomlig.

Området bör bevaras i nuvarande skick.

Milsvid utsikt
Milsvid utsikt

Stigen Väntkur för skärgårdsbåtarna

Det går en stig från Båtvägen till utsiktspunkten

© 2001-2002  Gruppen för Naturmiljö
ver 1.0