Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Privatpersoner
Mail-lista
Egen mail-adress
Boo Områdesnämnd
Sätt startsida

Egen mail-adress @kummelnas.net

Här kan du registrera dig för en egen mail-adress med @kummelnas.net som ändelse. Adressen är ett så kallat 'mail alias' det vill säga adressen pekar på ett redan existerande mail-konto och vidarebefordrar mailen dit.
Läs mer om hur det fungerar nedan

Fyll i dina uppgifter och klicka på 'Skicka!' längst ner på sidan.
*OBS, samtliga uppgifter är obligatoriska!

Namn:

Önskat mail-alias: Tips på adresstruktur
@kummelnas.net
Nuvarande mail-adress (där du läser din mail):

Adress (väg+nr):

Jag vill att min mail-adress finns med i adressboken för Allt-i-Kummelnäs.
Jag har redan anmält mig till mail-lista för informationsutskick till en annan mailadress men vill styra om den till min nya @kummelnas.net adress istället.

 

Hur adressen kan se ut

Adressen kan innehålla max 30 tecken och bestå av a-z, 0-9 samt .(punkt) -(bindestreck) och _(underscore).
Vi rekommenderar att du väljer fornamn.efternamn@kummelnas.net, t.ex. goran.sundblom@kummelnas.net (OBS, inga å, ä, ö).

Hur ett mail-alias fungerar

Ett mail-alias är inte en vanlig mail-adress utan används för att vidarebefordra dina mail till en annan adress. Ungefär på samma sätt som du kan vidarekoppla din telefon eller få den vanliga pappersposten eftersänd.

Inkommande mail
Du kan uppge din @kummelnas.net-adress till alla som ska skicka mail till dig, mailen hamnar på ditt vanliga mailkonto.

Utgående mail
Utgående mail skickar du på samma sätt som tidigare från ditt vanliga mailkonto. I många mail-program kan man dock själv skriva in sin identitet och/eller en s.k. 'reply-to' adress. Om du känner till dessa inställningar kan du där ange din @kummelnas.net-adress om du vill. Mottagaren kommer då att uppfatta det som du skickar mailet från din @kummelnas.net-adress.

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3