Huvudmeny Styrelse Stadgar Ekonomi Vinterunderhåll Arkiv Välkommen till Allt-i-Kummelnäs
Kartor & vägar Vart vänder jag mig? Nyheter via mail Handdator Externa länkar
Sektioner/planområden => 2B/Nordöstra (DP391) 2C/Västra (DP497) Sydöstra (DP560) Norra (område A)

Kummelnäs Vägförening

Bilden i full storlek
Vinterväglag

På denna sida:

· Vinterunderhåll
· Medlemmarnas ansvar
· Behövs en extra insats?
· Anbud för vinterunderhåll

© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Vinterunderhåll

Kummelnäs Vägförening följer dessa normer, plogning påbörjas vid:

  • 5 centimeter blöt snö
  • 10 centimeter lös snö
Normalt plogas samtliga vägar i området vid varje insats, med början på de mest trafikerade vägarna.
I vissa fall 'öppnas' först ett antal vägar, vilket innebär att plogen kör dessa vägar en gång för att få en hyfsat farbar väg. Därefter inleds en normal plogning där hela vägens bredd plogas och korsningar rensas.

Sandning utgörs vid behov, ej regelmässigt efter varje plogning. Prioritet ges åt backar samt dag/natt före sophämtning.

Medlemmarnas ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att ta bort snövallen framför infart/brevlåda.

Det är inte tillåtet att skotta ut snö på vägen.

Tomtstaket ska vara konstruerade så att de tål normalt snötryck. Föreningen är ej ersättningsskydlig för eventuell skada som uppstår under normala förhållanden, inte heller för eventuella skador på brevlådor eller annat som placerats för nära vägbanan.

Om en skada uppstår ska detta anmälas direkt till föreningens entreprenör för vinterunderhåll. Styrelsen kan även vara en enskild medlem behjälplig i diskussioner med entreprenören om så skulle behövas.

Behövs en extra insats?

Det är alltid svårt att hålla exakt koll på plognings/sandningsbehoven i hela området. Om någon medlem uppmärksammar att en vägsträcka är i behov av en akut insats kan detta anmälas direkt till föreningens entreprenör för vinterunderhåll.

Anbud för vinterunderhåll

Kummelnäs Vägförening begär härmed in anbud för vinterunderhåll.
Föreningen tar löpande emot anbud från intresserade entreprenörer som erbjuder snöröjning och halkbekämpning (maskinell plogning och sandning).

Vintervägunderhåll - Kummelnäs

Kummelnäs Vägförening begär härmed in anbud för vinterunderhåll av föreningens vägar under kommande vinter. Vägnätet består av totalt ca 16 km väg, till största delen smala grusvägar. Se karta och vägförteckning.
  • Slutet anbudsförfarande
  • Fri prövningsrätt förbehålls
  • Ange timpris för snöröjning resp. halkbekämpning
  • Ange pris/ton för saltblandad sand
  • Ange vilken typ av fordon som avses användas, hur många fordon ni förfogar över samt hur er reservlösning vid oförutsedda problem/avbrott ser ut
  • Ange framkörningstid till Kummelnäs
Anbud ska skriftligen ha inkommit senast 1 oktober till:

Kummelnäs Vägförening
Victor Brott
Eols Udde 3
132 37 Saltsjö-Boo

Frågor besvaras av Victor Brott
tel: 070 - 547 88 50, mail: victor@fotojournalisten.se

Överst på sidan.