Huvudmeny Styrelse Stadgar Ekonomi Vinterunderhåll Arkiv Välkommen till Allt-i-Kummelnäs
Kartor & vägar Vart vänder jag mig? Nyheter via mail Handdator Externa länkar
Sektioner/planområden => 2B/Nordöstra (DP391) 2C/Västra (DP497) Sydöstra (DP560) Norra (område A)

Kummelnäs Vägförening

På denna sida:

· Vart vänder jag mig?

© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Vart vänder jag mig?

Adressändring Johan Bratthäll, johan.bratthall@kummelnas.se
Entreprenör för
vinterunderhåll
Värmdö Fastighetsproduktion AB (VFAB),
tel: 0709 - 709 458
Inbetalningar BankGiro 611 - 18 27 (PlusGiro avslutat nov 2015)
Medlemsavgift Anders Kuntsel, anders.kuntsel@kummelnas.se
Utdebitering Anders Kuntsel, anders.kuntsel@kummelnas.se
Vägskötsel Tommy Lundberg, tommy.lundberg@kummelnas.se
Web-ansvarig Anders Kuntsel, anders.kuntsel@kummelnas.se
Ägarbyte Johan Bratthäll, johan.bratthall@kummelnas.se
Kummelnäs Inre Brygga Annika Ring, annika.ring@kummelnas.se
Övrigt Victor Brott, victor@fotojournalisten.se

Överst på sidan.