Huvudmeny Styrelse Stadgar Ekonomi Vinterunderhåll Arkiv Välkommen till Allt-i-Kummelnäs
Kartor & vägar Vart vänder jag mig? Nyheter via mail Handdator Externa länkar
Sektioner/planområden => 2B/Nordöstra (DP391) 2C/Västra (DP497) Sydöstra (DP560) Norra (område A)

Kummelnäs Vägförening

På denna sida:

· Karta över området
· Omfattning
· Vägar som ingår

© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Karta över området

Klicka i bilden för att zooma in

· Den röda linjen avgränsar föreningens verksamhetsområde.

· Klicka i bilden för att zooma in och se vilka vägar som ingår i föreningens skötselansvar.

Omfattning

Kummelnäs Vägförening förvaltar totalt ca 16 km väg. Förvaltningsansvaret regleras av föreningens stadgar och en gällande förrättning gjord av Nacka kommuns lantmäteri.

Vägar som ingår

Följande vägar ingår i Kummelnäs Vägförenings skötselansvar
(i bokstavsordning, med länk till detaljkarta):

Atlevägen
Backamovägen
Badhusvägen
Beatebergsvägen
Bivägen
Bonäsvägen
Borevägen
Djupadalsvägen (fr. Kummelnäsvägen t. Solviksvägen)
Drottningvägen
Engelbrektsvägen (fr. Kummelnäsvägen t. Vendevägen)
Frans Mobergs väg
Frövägen
Föreningsvägen
Grävlingsbergsvägen (fr.o.m. 2009)
Gustafsvägen
Götavägen
Hedevägen
Hertigvägen
Högabergsvägen
Höggarnsvägen
Jenny Linds väg
Kalvhagsvägen
Karbovägen (fr. Högabergsvägen t. nr 3/4)
Kummelnäs Inre Brygga (inkl. vändplanen)
Kummelnäsvägen (fr. nr 81 inkl. längs dagis t. Kummelnäs Inre Brygga)
Lilltorpsvägen
Lövbergavägen
Nordmannavägen
Norrbys väg (fr. Sågsjövägen t. nr 3/4)
Näckrosvägen
Oscarsvägen
Privatvägen (ej Eolsudde)
Regentvägen (ej norra 'passagen' mellan nr 14 & 20)
Rensättravägen (fr. Tessinvägen t. nr 34)
Sergelvägen
Solovägen
Solviksvägen
Spångvägen
Sågsjövägen
Södergärdesvägen
Tessinvägen (dock ej fr. Rensättravägen t. nr 5)
Thomasvägen
Tulevägen (fr. Näckrosvägen t. nr 3)
Valtersvägen
Vendevägen
Viktoriavägen
Vingelvägen
Västergårdsvägen (fr.o.m. 2009)
Västra Uppfartsvägen (fr. Privatvägen t. nr 3/4)
Ynglingavägen (fr. Gustafsvägen t. Hertigvägen)

Vägar som EJ ingår från och med 2011-11-01

Men som tidigare ingått och skötts av Kummelnäs Vägförening.
De har tagits över av Nacka kommun eftersom detta delområde fått en
ny detaljplan med kommunalt huvudmannaskap.

Björnbergsvägen
Blåsippsvägen
Brantbacken
Fahnehielmsvägen
Kummelvägen
Landbacken
Näckdjupsvägen
Vassviksvägen
Åkervägen

Klicka i bilden för att zooma in Klicka i bilden för att zooma in Klicka i bilden för att zooma in Klicka i bilden för att zooma in Klicka i bilden för att zooma in Klicka i bilden för att zooma in Klicka i bilden för att zooma in

Överst på sidan.