Huvudmeny Styrelse Stadgar Ekonomi Vinterunderhåll Arkiv Välkommen till Allt-i-Kummelnäs
Kartor & vägar Vart vänder jag mig? Nyheter via mail Handdator Externa länkar
Sektioner/planområden => 2B/Nordöstra (DP391) 2C/Västra (DP497) Sydöstra (DP560) Norra (område A)

Kummelnäs Vägförening

På denna sida:

· Ekonomi
· Underhålls- och förnyelsefond
· Sektioner

© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Ekonomi

Föreningens kostnader betalas i huvudsak med intäkter från:

  • Medlemsavgifter
  • Kommunalt bidrag
  • Slitageersättning

Medlemsavgifterna baseras på varje fastighets andelstal i föreningen, en permanentfastighet har andelstal 1,0 medan en fritidsfastighet har 0,5. Obebygda fastigheter och de som har sin huvudutfart mot allmän väg har 0,1.

Utdebiteringen för 2015 (perioden 2014-11-01 till 2015-10-31) är 1900 kr/andel.

Nacka Kommun tillämpar ett bidragssystem för vägföreningar. Systemet utgår från föreningens väglängd och Tekniska Nämnden fattar varje år beslut om hur stort belopp som ska betalas per meter väg. För 2015 är beloppet 12,50 kr/meter (oförändrat sedan 2010). Bidragsbeloppet kommer samtliga medlemmar tillgodo.

Det belopp som ska betalas av respektive fastighetsägare med årets utdebitering är:

TypAndel/fastighetUtdebitering/andelAtt betala
Permanentboende1,01900 kr1900 kr
Fritidsboende0,51900 kr950 kr
Obebyggd fastighet0,11900 kr190 kr
Fastighet med huvudutfart mot
allmän väg (oavsett typ ovan)
0,11900 kr190 kr
Fastighet med särskilt andelstal
(s.k. slitagefastighet)
respektive fastighets andelstal multiplicerad med 1900 kr

Avgiften för 2015 ska betalas senast måndag 2 mars 2015.
Betalning görs till föreningens PlusGiro 25 04 92 - 6

Utdebiteringen i ett historiskt perspektiv:

ÅrUtdebitering/andelgrafik
20151900 krstapel
20141850 krstapel
20131750 krstapel
20121850 krstapel
20112450 krstapel
20102350 krstapel
20092750 krstapel
20081500 krstapel
20071500 krstapel
20061550 krstapel
20051400 krstapel
20041700 krstapel
20031200 krstapel
20021350 krstapel
20011350 krstapel

För ännu tidigare år (1952-2000) baserades utdebiteringen på en annan andelstalsfördelning vilket gör att den nuvarande avgiften inte kan jämföras med dessa. Systemet var baserat på taxeringsvärden men hade en utformning så att stigande taxeringsvärden gjorde att avgiften de sista åren under 90-talet var i stort sett samma för alla.

Slitageersättning betalas av Kummelnäs varv, daghemmen, VFAB, Tennisbanan, Kummelnäs kapell, kollonilotterna, Sågsjöbadet, Telias telefonstation, Boo Energi & Lövbergavikens båtklubb.

Underhålls - och förnyelsefond

Utöver den årliga budgeten finns även fonderade medel (pengar) i en Underhålls- och förnyelsefond. Nedanstående regler gäller för Underhålls- & förnyelsefonden. De beslutades vid det ordinarie årsmötet 29 januari 2008 och har tillämpats sedan dess.

Skillnaden mellan pengar som finns i fonden och pengar som finns på föreningens ordinarie konton är:

  • Styrelsen beslutar, med stöd av antagen budget, hur pengarna på ordinarie konton ska disponeras.
  • Föreningsstämma (ordinarie stämma = "årsmöte") beslutar om pengar ur Underhålls- & förnyelsefonden ska användas.
Regler för Underhålls - och förnyelsefond

Sektioner för 'utförande'

Den årliga budgeten för drift och underhåll omfattar hela föreningens verksamhetsområde. Förutom denna finns även s.k. sektioner för utförande inom olika delområden, dessa följer i stort sett gränserna för nyantagna detaljplaner. Detaljplanerna föreskriver numera ombyggnationer som måste göras på vägnätet och de ombyggnationerna bekostas bara av de boende inom respektive sektions område. Sektionerna för utförande har en ekonomisk redovisning som är separerad från föreningens övriga ekonomi.


Överst på sidan.