Kummelnäs Vägförening

Arkiv årsvis:

· Arkiv 2015
· Arkiv 2014
· Arkiv 2013
· Arkiv 2012
· Arkiv 2011
· Arkiv 2010
· Arkiv 2009
· Arkiv 2008
· Arkiv 2007
· Arkiv 2006
· Arkiv 2005
· Arkiv 2004
· Arkiv 2003
· Arkiv 2002
· Arkiv 2001
· Arkiv 2000
· Arkiv 1999

© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Arkiv

Här finns samtliga nyhetsinlägg från 2014.

DatumSammanfattning
14-08-04Detaljplanen för Sydöstra klar. Detaljplanen för Sydöstra Kummelnäs (område G) vann laga kraft 22 juli! 
14-02-07Avtalet för Sydöstra Kummelnäs godkänt. Tekniska nämnden har nu godkänt genomförandeavtalet för Sydöstra Kummelnäs (område G). Det liggande förslaget till ny detaljplan kommer därmed att antas inom kort. 
14-02-03Protokoll och inbetalningskort. Idag skickas protokoll från årsmötet 25 januari och inbetalningskort för vägavgiften ut till samtliga medlemmar per post.
Sista betaldag för vägavgiften är 28 februari 2014, som tidigare meddelats i kallelsen.
Protokollet finns även att ta del av via denna länk. Läs mer  
14-01-10Årsmöte 25 januari. Idag skickades kallelse ut till. Mötet hålls lördag 25 januari kl 10:00 i Kummelnäs Kapell. Årsmöteshandlingarna finns nedan, observera att sidnumreringen hänvisar till den tryckta versionen (här uppdelad i flera dokument). Som bilaga till kallelsen skickas även verksamhetsberättelser och ekonomiska redovisningar för sektionerna 2B (Nordöstra) och 2C (Västra), även dessa finns åtkomliga via länkarna nedan.  

Överst på sidan.