Kummelnäs Vägförening

Arkiv årsvis:

· Arkiv 2015
· Arkiv 2014
· Arkiv 2013
· Arkiv 2012
· Arkiv 2011
· Arkiv 2010
· Arkiv 2009
· Arkiv 2008
· Arkiv 2007
· Arkiv 2006
· Arkiv 2005
· Arkiv 2004
· Arkiv 2003
· Arkiv 2002
· Arkiv 2001
· Arkiv 2000
· Arkiv 1999

© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Arkiv

Här finns samtliga nyhetsinlägg från 2012.

DatumSammanfattning
12-12-22God Jul. önskar vägföreningen! 
12-12-12Snövall vid infarten. Styrelsen får många frågor från fastighetsägare om varför inte snövallen framför deras infart/brevlåda tas bort.

Svaret är att det är fastighetsägarens ansvar, detta gäller oavsett vem som är väghållare (vägförening, kommun, Trafikverket). Det är inte heller tillåtet att skotta ut snö på vägen.
Se även artikel i DN om saken. 
12-12-05SNÖKAOS - extrem dag i Kummelnäs och hela Stockholm.

kl 22:15
Plogning pågår fortfarande.

kl 17:30
Nu har snöfallet mattats avsevärt i intensitet och väg efter väg plogas med mer bestående resultat. Kvällen lär dock bli lång för snöröjarna så ha tålamod.

kl 15:10
Lövbergavägen (vägföreningens del) är nyligen plogad. Lokalvägarna pågår.

kl 13:35
Mycket svårt att ta sig fram! Kummelnäsv och Vikingshillsv är nyplogade men mycket smala och med tjocka vallar in mot alla småvägar.
Stanna om möjligt kvar på jobbet så länge det går, att åka tidigare och hämta barn på dagis/skola leder troligtvis till fastkörningar. Bättre att avvakta. Snöröjning pågår på lokalvägarna. Läget blir nog bättre under sena eftermiddagen.

kl 12:30
Ca 30 centimeter snö har kommit sedan kl 8 i morse (utöver det som kom under natten). Lokalvägarna har plogats en gång (även om det inte märks nu). 
12-11-19Brev till kommunen. Läs ordförande Victor Brotts brev till kommunen angående kommunens krav i Sydöstra Kummelnäs. Läs mer  
12-09-07Anstånd med vägavgifter. Med anledning av den aktuella utdebiteringen inom sektionen för utförande i Västra Kummelnäs har styrelsen fått många frågor om anstånd med betalning av avgiften. Slutsatserna gäller samtliga avgifter till föreningen. Generellt är föreningens möjligheter till anstånd begränsade. Se inlägg 12-09-07 på infosidan för sektion Västra. 
12-08-24Informationsmöte Sydöstra Kummelnäs. Möte angående detaljplanearbetet i område G. 
12-08-19Sektionsinformation. Nu finns separata flikar i huvudmenyn för de olika sektioner och detaljplaneområden som är aktuella inom vägföreningen, se ovan.

Mest aktuella just nu är Västra (DP497) där en sektion bildats i våras samt Sydöstra (område G) för slutfasen av detaljplanearbetet närmar sig.

De olika sidorna kommer att uppdateras när ny information finns. 
12-06-25Information om planområde G i Sydöstra Kummelnäs. Vägföreningens styrelse har under våren försökt hitta en acceptabel lösning för vägombyggnationer i samband med VA-läggning. Kommunen vill helst att både vägföreningens vägarbeten och deras VA-arbeten görs i en gemensam entreprenad där de sköter upphandlingen enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Hur prisbilden då blir vet ingen innan anbuden kommit in. Detta alternativ minskar kommunens risk, men riskerar att bli mycket dyrt för de boende. Styrelsen har därför försökt hitta alternativ som är mer kostnadseffektiva för de boende, och som alla uppnår samma bärighet på vägen i slutändan. Självklart ska vägföreningens medlemmar stå för sina kostnader, men det måste ske på ett sätt där kostnaderna kan förutses och inte riskerar att skena okontrollerat.

Efter ett par veckors grubblande har kommunens handläggare nu kommit fram till att även vägföreningens tredje förslag inte faller dem i smaken. Kommunens ansvariga handläggare har nu semester till 13 augusti, så tyvärr kommer inte mycket att kunna ske innan dess.

Styrelsen får många frågor från de boende om kostnaderna. Den kalkyl som nu gäller visar på ca 75000 kr per fastighet för de åtgärder som vägföreningen anser nödvändiga enligt detaljplanens krav. Om vi skulle acceptera kommunens nuvarande (skärpta) krav skulle det tillkomma ytterligare minst ca 60000 kr per fastighet, kanske betydligt mer.

I detalj kan man säga att det är en sak som skiljer i kommunens och vägföreningens synsätt. Kommunen anser sig ha rätt att säga att den befintliga vägkroppen inte har tillräckligt bra bärighet eftersom den inte innehåller exakt "rätt" blandning av grus och stenstorlekar. Vägföreningen däremot vet att vägarna, i stort sett överallt, har en bärighet som uppfyller den föreslagna kommande detaljplanens krav. Dagligen trafikeras vägarna med fordon som motsvarar dessa krav (t.ex. Cija/Stia's tanktömningsbilar som fullastade väger 26 ton). 
12-02-07Protokoll och inbetalningskort. Denna vecka skickas protokoll från årsmötet och inbetalningskort för vägavgiften ut till samtliga medlemmar per post.
Sista betaldag för vägavgiften är 29 februari 2012, som tidigare meddelats i kallelsen.
Protokollet finns även att ta del av via denna länk.  Läs mer
12-01-15Dags för årsmöte. Samtliga medlemmar kallas till årsmöte i Kummelnäs Kapell söndag 29 januari kl 10:00. Kallelse med alla handlingar har postats 10 januari. 

Överst på sidan.