Kummelnäs Vägförening

Arkiv årsvis:

· Arkiv 2015
· Arkiv 2014
· Arkiv 2013
· Arkiv 2012
· Arkiv 2011
· Arkiv 2010
· Arkiv 2009
· Arkiv 2008
· Arkiv 2007
· Arkiv 2006
· Arkiv 2005
· Arkiv 2004
· Arkiv 2003
· Arkiv 2002
· Arkiv 2001
· Arkiv 2000
· Arkiv 1999

© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Arkiv

Här finns samtliga nyhetsinlägg från 2010.

DatumSammanfattning
10-11-19Extra stämma för Nordöstra Kummelnäs. De boende inom sektionen för Nordöstra Kummelnäs (sekt. 2B) kallas till extra föreningsstämma för genomgång av verksamheten 2010 samt beslut om steg två av debiteringen. Bifogade kallelse har skickats ut till samtliga berörda per post.  Läs mer
10-11-12Detaljplanen för område F har vunnit laga kraft. Efter beslut av regeringen/miljödepartementet 2010-10-21 har detaljplanen för område F i västra Kummelnäs nu vunnit laga kraft. Det innebär att detaljplanen för samtliga 146 fastigheter nu ska genomföras och att det blir fortsatt enskilt huvudmannaskap med Kummelnäs Vägförening även i västra Kummelnäs.

Regeringen avslår alltså samtliga överklaganden och fastställer därmed länsstyrelsens och kommunens tidigare beslut. Det är därmed prövat att fortsatt enskilt huvudmannaskap kan tillämpas i den här typen av områden. De argument som Karin Norman, Olle Näsman, Bertil Damberg och Tore Kellquist framfört om att kommunalt huvudmannaskap ska tillämpas har lämnats utan bifall. 
10-06-09Större vägarbete. Nu har just breddningen av Viktoriavägen och Regentvägen startat. Detaljplanen föreskriver 4,5 meter bred körbana. Arbetet ingår i genomförandet av detaljplan 391 i Nordöstra Kummelnäs. Under byggtiden kommer Viktoriavägen och södra delen av Regentvägen tidvis att vara avstängda. Man får då finna andra vägar förbi platsen, men det ska inte innebära några längre omvägar. Beräknas klart i slutet av juni.  Läs mer
10-05-25Provborrning i vägar i Sydöstra Kummelnäs. Inför den kommande VA-utbyggnaden i område G i Sydöstra Kummelnäs kommer kommunen under v21-24 låta WSP göra provborrningar för att bestämma hur VA kan dras. Arbete görs med en borrvagn på larvfötter, och det kan stundtals vara svårt att passera och man får då hitta en annan väg att ta sig ut eller in i området.

Det bör poängteras att innan VA-utbyggnaden påbörjas måste en ny detaljplan vara klar, styrelsen tycker det är lovvärt att kommunen gör sin planering av VA parallellt med planprocessen så att utbyggnaden kan komma igång snabbt så fort planen är klar. 
10-04-28Valborg vid Kummelnäs Inre. Traditionsenligt valborgsfirande går av stapeln vid Kummelnäs Inre Brygga på Valborgsmässoafton, brasan tänds 20:00. För er som inte varit vid bryggan förut så ligger den i förlängningen av Kummelnäsvägen, precis norr om Kummelnäs Gård. 
10-02-11Protokoll och inbetalningskort. Igår skickades protokoll från årsmötet och inbetalningskort för vägavgiften ut till samtliga medlemmar per post. Sista betaldag för vägavgiften är 1 mars 2010, som tidigare meddelats i kallelsen.  Läs mer
10-01-13Årsmöte 31 januari. Igår skickades kallelse ut till 2010 års ordinarie årsmöte. Mötet hålls söndag 31 januari kl 10:00 i Kummelnäs Kapell. Årsmöteshandlingarna finns nedan, observera att sidnumreringen hänvisar till den tryckta versionen (här uppdelad i flera dokument).   

Överst på sidan.