Kummelnäs Vägförening

Arkiv årsvis:

· Arkiv 2015
· Arkiv 2014
· Arkiv 2013
· Arkiv 2012
· Arkiv 2011
· Arkiv 2010
· Arkiv 2009
· Arkiv 2008
· Arkiv 2007
· Arkiv 2006
· Arkiv 2005
· Arkiv 2004
· Arkiv 2003
· Arkiv 2002
· Arkiv 2001
· Arkiv 2000
· Arkiv 1999

© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Arkiv

Här finns samtliga nyhetsinlägg från 2009.

DatumSammanfattning
09-12-22Alla överklaganden avslagna. Länsstyrelsen har kommit med sitt beslut angående överklagandena av detaljplanen i område F (Västra Kummelnäs). Det blev avslag på samtliga överklaganden. Länsstyrelsen ger alltså bland annat kommunen rätt i antagandet av en plan med fortsatt enskilt huvudmannaskap även för Västra Kummelnäs. 
09-10-28Entreprenör för KVF's vinterunderhåll utsedd. Värmdö Fastighetsproduktion (Arne Björkman) har utsetts till entreprenör för vinterunderhåll 2009/2010. Synpunkter och behov på åtgärder ska i första hand ställas direkt till VFAB, tel: 070 - 970 94 58. 
09-06-04Beläggningsarbeten i Steniga Backen. Steniga Backen, det vill säga backen i norra delen av Lövbergavägen mellan Kummelnäsvägen och Föreningsvägen, kommer att repareras och beläggas. Spåren i vägbanan har som steg 1 lagts igen. I slutet av veckan eller början på nästa (beroende på vädret) kommer Skanska att justera vägen ytterligare och lägga på en toppbeläggning med s.k. Y1B-material.

OBS - Efter beläggningen kommer vägen att hållas avstängd 3 dagar! - OBS

Avstängningebn görs för att öka livslängden på beläggningen, på rekommendation av Skanska. Vi hoppas på förståese från medlemmarnas sida.
Kör istället Föreningsvägen & Kummelnäsvägen. 
09-06-02KVF - 10 år på webben!. Det är i dagarna 10 år sedan Kummelnäs Vägförening startade sin hemsida. Först på en privat adress och efter något år på www.kummelnas.se/kvf
Vi tackar för den uppskattning som genom åren visats för hemsidan. 
09-04-22Information om VA-anslutning. Bifogade dokument (länken 'Läs mer' nedan) är sammanställt av Nacka kommun och beskriver hur det går till vid VA-anlutning till det kommunala nätet, såväl tekniskt som ekonomiskt och administrativt. I dokumentet finns länkar till bilder och andra dokument på kommunens hemsida. Denna information är främst riktad till boende inom Nordöstra Kummelnäs (DP391).  Läs mer
09-01-02Årsmöte och förrättningsmöte. Januari kommer att bjuda på två möten för vägföreningen. Kallelsen till den ordinarie föreningsstämman (årsmötet) är nu på väg till samtliga medlemmar per brev. Årsmötet hålls 18 januari kl 10:00. En vecka senare kommer ett förrättningsmöte för bildandet av en sektion för det nya detaljplaneområdet i Nordöstra Kummelnäs att hållas. Separat kallelse till detta möte kommer senare i veckan. Båda mötena hålls i Myrsjöskolans matsal, Mensättravägen 42.
  • Årsmöte: söndag 18 januari kl 10:00
  • Förrättningsmöte: söndag 25 januari kl 10:00
 

Överst på sidan.