Kummelnäs Vägförening

Arkiv årsvis:

· Arkiv 2015
· Arkiv 2014
· Arkiv 2013
· Arkiv 2012
· Arkiv 2011
· Arkiv 2010
· Arkiv 2009
· Arkiv 2008
· Arkiv 2007
· Arkiv 2006
· Arkiv 2005
· Arkiv 2004
· Arkiv 2003
· Arkiv 2002
· Arkiv 2001
· Arkiv 2000
· Arkiv 1999

© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Arkiv

Här finns samtliga nyhetsinlägg från 2008.

DatumSammanfattning
08-11-13Solviksvägen stängs av i norra ändan. Med start ca måndag 17 november stängs Solviksvägen av även i norra ändan, mellan dagisparkeringen och Lövbergavägen. De som ska lämna vid dagis måste köra från Djupadalsvägen. Som tidigare är Solviksvägen avstängd även söderut, för närvarande mellan Spångvägen och gångvägen ner till badet. En förutsättning för att Sveab ska kunna stänga av vägen är dock att det råder barmarksförhållanden så att man säkert kan ta sig upp och ner för Djupadalsvägen. 
08-11-04Nytt medlemsmöte för planområde F. Alla boende i planområde F i Västra Kummelnäs bjuds in till ett möte söndag 9 november kl 10.00 i Kummelnäs Kapell. Styrelsen anser nu att vi kommit så långt som det är möjligt i förhandlingarna med kommunen om genomförandet av kommande detaljplan för område F i Västra Kummelnäs. Ett färdigt förslag till avtal finns. De krav som kommunen ställer i avtalet medför högre kostnader för de boende, kostnadsuppskattningen ligger på 114000 kr per fastighet. Det är nu viktigt för styrelsen att höra vad de boende inom planområdet tycker.  Läs mer
08-10-31Åter trafik på Kummelnäsvägen. Om allt går enligt Frentabs planer kommer Kummelnäsvägen att öppnas igen för trafik mellan bussvändplanen och Lövbergavägen. Det blir alltså åter möjligt att passera Kummelnäs Förskola på norra sidan. Trafikljusen längre öster ut på KUmmelnäsvägen kommer att finnas kvar ett antal veckor till. 
08-10-15Fortsatta diskussioner om område F. På informationsmötet 4 oktober fick styrelsen stöd av de närvarande för att utröna hur mycket dyrare genomförandet av ny detaljplan i område F kan bli på grund av den av kommunen föreslagna gemensamma entreprenaden (för vissa delar av vägnätet).

Igår (tisdag 14 okt) hade styrelsen ett möte med kommunen, lett av chefstjänsteman Anders Ekengren. Vi är på god väg att finna en lösning. Så fort de sista bitarna fallit på plats kommer de boende inom område F att få detaljerad information. 
08-09-29Trafiksignaler vid Lövbergavägen. Nu i veckan blir det åter dags för trafiksignaler på Lövbergavägen. Sveab's arbeten med Värmdös avloppsledning ska nu göras mellan Ättiksvägen och Solviksvägen. För att trafiken ska kunna flyta någorlunda kommer trafiksignaler att användas. 
08-09-11Medlemsmöte planområde F. Alla boende i planområde F i Västra Kummelnäs bjuds in till ett möte för att diskutera läget med den detaljplan som är under fördigställande.

Medlemsutskick område F
Medlemsutskick område F, bilaga
Vägföreningens förslag på konkreta lösningar som presenterats för kommunen v 37
Kommunens sammanfattning av mötet 28 augusti 
08-09-04Nya trafikomläggningar. Sveab är nu klara med första etappen på Solviksvägen, och den öppnas igen för trafik från Djupadalsvägen till Lövbergavägen. Uppe vid bussvändplan har Frentab kommit så långt att man inom en vecka ska passera Föreningsvägen, som då kommer att bli avstängd mot Kummelnäsvägen. Se kartan nedan. Trafik mellan Kummelnäsvägen och Lövbergavägen måste köra via Djupadalsvägen och Solviksvägen. Kontakpersoner är:
  • Sveab: Armen Ohanian 0704-587699
  • Frentab: Janne Ottosson 0730-775015
  • Kummelnäs Vägförening: Anders Lundell 073-4026197
  
08-08-27Punktliga betalare. Victor Brott hälsar att under de 21 år han har varit ordförande, så har en så god betalningsmoral aldrig tidigare skådats. Endast en medlem har behövt gå till indrivning hos Kronofogden. Eftersom styrelsen har som policy att hålla en stram budget, så är det av stor vikt att alla betalar solidariskt i tid, varför styrelsen tackar! 
08-06-09Solviksvägen avstängd. Sveabs arbeten med Värmdös avloppsledning har nu flyttat in på Solviksvägen, som är avstängd för genomfart mellan Lövbergavägen och Djupadalsvägen. Eftersom Frentab nu också jobbar på Kummelnäsvägen norr om dagis får trafik som ska mellan Lövbergavägen och Kummelnäsvägen köra Föreningsvägen, se kartan nedan. Kontakpersoner är:
  • Sveab: Armen Ohanian 0704-587699
  • Frentab: Janne Ottosson 0730-775015
  • Kummelnäs Vägförening: Anders Lundell 073-4026197
 
08-06-02Bregränsning för tunga fordon. Frentab bygger huvudledning för Vatten och Avlopp till Rörsundsviken. Detta grävarbete är mycket omfattande och för att hantera situationen på smidigaste sätt har vägföreningen gått med på att stänga av de angränsande vägarna för all annan tung trafik (över 3,5 ton)  Läs mer
08-05-13Lövbergavägen öppen igen. Lövbergavägen är nu öppen för trafik igen i korsningen med Kummelnäsvägen. Fortsatt avstängt är det dock på Kummelnäsvägen mellan Lövbergavägen och bussvändplanen, VA-arbetena fortsätter där till midsommar (ca). Denna sträcka benämns 'etapp 2' i Frentabs tidigare utskick.  Läs mer
08-04-26Valborg vid Kummelnäs Inre Brygga. Traditionsenligt valborgsfirande går av stapeln vid Kummelnäs Inre Brygga på Valborgsmässoafton. Trubadur Bernt Törnblom spelar och Kummelnäskören uppträder, ta med egen korv och grilla på grillen, brasan tänds 20:00.

För er som inte varit vid bryggan förut så ligger den i förlängningen av Kummelnäsvägen, precis norr om Kummelnäs Gård.  Läs mer
08-04-23Trafiksignaler vid tennisbanan. I slutet av veckan, eller början av nästa, kommer SVEAB's arbeten på Lövbergavägen att nå fram till tennisbanan. Längs denna del av vägen går Värmdös avloppsledning närmare körbanan och det kommer också att bli en del sprängningsarbeten. Det blir trång på vägen, endast ett körfält, och för att trafiken ska kunna flyta någorlunda kommer trafiksignaler att användas. 
08-04-15Del av Lövbergavägen stängs av. En sträcka på ca 50 meter av Lövbergavägen strax söder om korsningen med Kummelnäsvägen stängs av helt för biltrafik. Solviksvägen gäller för genomfart under byggtiden. Avstängningen börjar 21 april och väntas pågå i längst 3 veckor. Anledningen är att Frentab bygger ut de huvudledningar för vatten och avlopp som ska fortsätta genom norra Boo. Boende som eventuellt inte kan nå sina infarter anvisas andra P-platser av Frentab.  Läs mer
08-03-19Ersättningsbelysning på Lövbergavägen. Under en tid har det saknats belysning på en del av Lövbergavägen där Sveab arbetar med Värmdös avloppsledning. Fundament för tre nya belysningsstolpar är nu på plats. Boo Energi har dragit fram kabel och ska resa stolparna denna vecka så att belysningen ska kunna vara inkopplad före påskhelgen. När avloppsarbetena är avslutade kommer ytterligare ett par stolpar att sättas upp, men de ligger för nära själva arbetsområdet för att kunna sättas upp nu. 
08-02-26Blå käppar vid Lövbergavägen. SVEAB har nu märkt ut var Värmdös avloppsledning ska ligga. Käppar med blå markeing och blå markeringar i körbanan visar var centrum på ledningen ska ligga. På båda sidor om detta är det ca 3 meters arbetsområde. Inga privata fastigheter ska ligga inom arbetsområdet. Frågor om ledningsdragningen kan besvaras av Anders Lundell i styrelsen. 
08-02-13Avstängningar längs Lövbergavägen. Under vecka 8 kommer arbetena längs Lövbergavägen att nå upp till själva vägen. Det blir då aktuellt med avstängningar av ena körbanan. Det aktiva arbetsområde kommer att vara 50-100 meter långt, och flyttas succesivt. På de sträckor det finns fri sikt kommer företräde för den ena körriktningen att gälla, då sikten är skymd kommer trafiksignaler att användas (som på Kummelnäsvägen). Avloppsrören kommer att läggas upp och svetsas längs vägen. SVEAB är ansvariga för samtliga åtgärder, och att det fungerar. 
08-02-07Erbjudande om ved. I samband med avloppsarbetena längs Lövbergavägen kommer en del träd att fällas, främst i den södra delen kring vägen ner mot båtklubben (LSS). Kummelnäsbor som är intresserade av ved (längre stockar, ej huggen) kan vända sig till SVEAB's platschef Armen Ohanian på tel 070-4587699. Det går även bra att kontakta Anders Lundell i styrelsen om det finns frågor. 
08-02-06Protokoll och inbetalningskort. I början på vecka 7 skickas protokoll från årsmötet och inbetalningskort för vägavgiften ut till samtliga medlemmar per post. Sista betaldag för vägavgiften är 29 februari 2008, som tidigare meddelats i kallelsen.  Läs mer
08-01-25Årsmöte 29 januari. I början av förra veckan skickades kallelse ut till 2008 års ordinarie årsmöte. Mötet hålls tisdag 29 januari kl 19:00 i Myrsjöskolans matsal. Årsmöteshandlingarna finns nedan.
 
08-01-22Information om Värmdös avlopp. Enligt uppdrag från årsmötet i juni 2007 har styrelsen under hösten fört fortsatta diskussioner med Värmdö kommun om hur ledningarna kan läggas längs Lövbergavägen och Solviksvägen. Före jul resulterade det i färdiga avtal som är godkända av samtliga parter. Lantmäteriet har också gjort en ledningsförrättning baserat på dem. Värmdö kommun har utsett SVEAB som entreprenör för arbetena längs Lövbergavägen. Upphandling för Solviksvägen pågår, där är också Nacka kommun med för att bygga ut lokalt LPS-VA till fastighetrna längs Solviksvägen.

Avtalet om Lövbergavägen
Avtalet om Solviksvägen  
08-01-12Ändringar i avtal för DP391. Med anledning av den detaljerade projekteringen för VA-huvudledningarna som ska gå genom DP391 i Nordöstra Kummelnäs har vägföreningen tecknat ett tilläggsavtal till det avtal om genomförandet av VA-utbyggnaden som teckandes 2005 (se nyhetsinlägg 05-10-11 i Arkivet). Eftersom arbetena med huvudledningarna är mycket omfattande kommer Gustafsvägen, Solovägen, Hertigvägen, Yngligavägen, Viktoriavägen, södra delen av Regentvägen och östra delen av Drottningvägen att vara avstängda för all tung trafik utom Frentabs arbetsfordon under den tid som huvudledningarna byggs ut. Mer information kommer till berörda fastighetsägare då detta blir aktuellt. Som tidplanerna ser ut just nu (men de kan ändras) så rör det sig om byggstart av denna del på försommaren i år.  Läs mer

Överst på sidan.