Kummelnäs Vägförening

Arkiv årsvis:

· Arkiv 2015
· Arkiv 2014
· Arkiv 2013
· Arkiv 2012
· Arkiv 2011
· Arkiv 2010
· Arkiv 2009
· Arkiv 2008
· Arkiv 2007
· Arkiv 2006
· Arkiv 2005
· Arkiv 2004
· Arkiv 2003
· Arkiv 2002
· Arkiv 2001
· Arkiv 2000
· Arkiv 1999

© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Arkiv

Här finns samtliga nyhetsinlägg från 2007.

DatumSammanfattning
07-12-05Tidigarelagd VA-start. Redan nu i december kommer VA-utbyggnaden till Kummelnäs Vägförenings del av DP391. Först ut blir de delar av Näckrosvägen och Högabergsvägen som ingår i planområdet. Start beräknas ske på Näckrosvägen längst norrut ca 10 december. Frentab kommer att dela ut information i brevlådorna före start. 
07-11-13Entreprenör för KVF's vinterunderhåll utsedd. Värmdö Fastighetsproduktion (Arne Björkman) har utsetts till entreprenör för vinterunderhåll 2007/2008. Synpunkter och behov på åtgärder ska i första hand ställas direkt till VFAB, tel: 010 - 270 94 58. 
07-10-31VA-arbetena påbörjas i Nordöstra Kummelnäs. Första veckan i november är det dags för Frentab att påbörja VA-arbetena i Nordöstra Kummelnäs och Riset (DP391). Först ut blir Risets Alväg, man börjar i korsningen med Risvägen och går mot Vikingshillsvägen. Efter årsskiftet påbörjas huvudledningen från Rörsundsviken. Under det kommande halvåret är det alltså mest arbete på Riset-sidan. Först i vår (ca maj) kommer huvudledningen att nå Drottningvägen. En övergripande tidplan kommer att skickas ut av Frentab under hösten, sedan kommer det fortsatta arbetet att planeras i detalj allteftersom arbetena fortskrider. Uppdaterade tidplaner kommer att finnas tillgängliga löpande. Inkoppling av vatten och avlopp kan eventuellt ske etappvis men full drift beräknas inte vara klart förrän i mitten av 2010. 
07-10-18Remissvar om Hedevägen 6. Styrelsen har idag lämnat ett remissvar med synpunkter på hur detaljplanen för Hedevägen 6 ska kunna inkluderas i genomförandet av DP391.  Läs mer
07-10-09VA-entreprenör för Nordöstra Kummelnäs utsedd av kommunen. Nacka kommun har tecknat avtal med Frentab för arbetet med VA-utbyggnad i planområdet Nordöstra Kummelnäs. Avtalet omfattar även byggandet av huvudledningar från Kummelnäs Gård till Rörsundsviken. Arbetena beräknas påbörjas i slutet av oktober. 
07-10-05Protokoll från extra stämma. På den extra föreningsstämma som hölls 30 augusti bekräftades stadgeändringarna som bland annat innebär att verksamhetsåret ändras. Stämman avslog däremot förslagen på bom eller spårviddshinder på Solviksvägen. Protokollet skickas ut till samtliga medlemmar under v 41, och finns att läsa via länken 'Läs mer' nedan.
  • Ändrat verksamhetsår
    Den nya brytpunkten för föreningens verksamhetsår är 1 november. Verksamhetsåret 2007 avslutas 31 oktober och nästa ordinarie stämma kommer att hållas i januari 2008. De ändrade stadgarna finns inlagda på stadgesidan, där finns även ändringarna beskrivna.
  • Trafikbegränsande åtgärder på Solviksvägen
    Stämman avslog de lagda förslagen med bom eller spårviddshinder, därmed kvarstår styrelsens uppdrag att finna en annan lösning för begränsning av trafiken på Solviksvägen.
  Läs mer
07-08-27Påminnelse om extra stämma. Som framgått av kallelse som skickades ut i mitten av augusti håller föreningen extra stämma på torsdag 30 augusti kl 19 i Myrsjöskolans matsal. På dagordningen står beslut om trafikbegränsande åtgärder på Solviksvägen samt bekräftande av stadgeändringar. Se kallelsen nedan.  Läs mer
07-06-293 stycken remissvar. Kummelnäs Vägförenings styrelse har idag lämnat in nedanstående tre remissvar för planområdena F och Kummelnäsvägen.  
07-06-20Protokoll och inbetalningskort. Nu i veckan har protokoll från årsmötet och inbetalningskort för vägavgiften skickats ut till samtliga medlemmar per post. Sista betaldag för vägavgiften är 30 juni 2007, som tidigare meddelats i kallelsen.

På årsmötet beslutades bland annat:
  • att införa trafikbegränsande åtgärder på Solviksvägen
  • att ta fram ett förslag till hur gångväg/trottoar ska kunna byggas längs KVF's delar av Kummelnäsvägen och Lövbergavägen
  • att teckna en överenskommelse med Värmdö kommun om hur de får förlägga sin avloppsledning i KVF's vägar
  Läs mer
07-05-30Kallelse till årsmöte. Vägföreningens årsmöte hålls torsdag 14 juni 2007 kl 19.00 i Kummelnäs Kapell. Kallelse innehållande nedanstående dokument har skickats ut per post till samtliga medlemmar denna vecka.

 
07-05-22Årsmöte 14 juni. Kummelnäs Vägförening kommer att hålla sitt ordinarie årsmöte i Kummelnäs kapell torsdag(!) 14 juni kl 19. Kallelse med alla handlingar skickas ut till medlemmarna per post i början av vecka 22. De kommer också att finnas tillgängliga via hemsidan. 
07-05-08Detaljplaneförslag för Område F. Kommunen har nu presenterat ett färdigt förslag till detaljplan för område F, Solviksområdet. Samråd kring detaljplan och gatukostnader pågår samtidigt 8 maj - 29 juni, i detaljplaneförslaget finns två alternativ för framtida huvudmannaskap för vägar och annan allmän plats mark. Planhandlingar finns på kommunens hemsida för område F

Alternativ A, kommunalt huvudmannaskap, se information om gatukostnadsutredningen som finns på kommunens hemsida för gatukostnader.
Alternativ B, enskilt huvudmannaskap, se information om Kummelnäs Vägförenings kalkyl för vägombyggnation och naturmark.

Under samrådstiden kommer de boende att få lämna in synpunkter på detaljplanens utformning och föredraget val av framtida huvudmannaskap via remissvar och en telefonintervju.

Läs mer om de olika alternativen  
07-05-02Välbesökt Valborgsfirande. Valborg vid Kummelnäs Inre är ju en ganska ny tradition i Kummelnäs, men faktiskt, årets firande var det 6:e i ordningen. Arrangemanget verkar ha hittat sin form, och som vanligt var uppskattningsvis 200-300 personer där.

Nytt för i år var att även Västra Kummelnäs Fastighetsägareförening var medarrangör, och en grupp sammansatt av medlemmar ur styrelserna för Västra, Östra och vägföreningen stod för planeringen. Stort tack till alla som bidrog!

 
07-04-23Valborg vid Kummelnäs Inre Brygga. Traditionsenligt valborgsfirande går av stapeln vid Kummelnäs Inre Brygga på Valborgsmässoafton. Trubadur Bernt Törnblom spelar och Kummelnäskören uppträder, ta med egen korv och grilla på grillen, brasan tänds 19.30.

För er som inte varit vid bryggan förut så ligger den i förlängningen av Kummelnäsvägen, precis norr om Kummelnäs Gård. 
07-03-13Vägborrningar i Nordöstra Kummelnäs. Med start måndag 19 mars kommer WSP att göra geotekniska undersökningar med borrvagn i vägarna inom DP391, Nordöstra Kummelnäs. Arbetet ligger till grund för VA-projekteringen och kommer att pågå ca 6 veckor.
Kontaktperson är kommunens konsult/projektledare Anders Brattsell (070-7200855), det går också bra att kontakta Anders Lundell i vägföreningen. 
07-03-09Ansökan om förrättning. Styrelsen lämnade in ansökan om förrättning av Nordöstra Kummelnäs (DP391) före jul. Vi har nu blivit delgivna att ansökan är mottagen och registrerad. Arbetsbelastningen på Lantmäterimyndigheten i Nacka är hög, själva förrättningsarbetet kommer att påbörjas tidigast under sommaren. 
07-02-19Nytt om Värmdös avlopp. Här följer en kort uppdatering på läget med Värmdös avloppsledning genom Kummelnäs. Vägföreningen var på ett informationsmöte med Värmdö och Nacka kommun förra veckan angående de delar som berör vägar som KVF sköter.

Solviksvägen: Ledningen kommer att läggas inom mark som upptas av den nuvarande vägkroppen/körbanan. Värmdö känner sig inte ha tid att invänta en eventuellt ändrad standard på Solviksvägen med gångbana. KVF har tidigare samtyckt till detta, för att den viktiga detaljplaneprocessen inte ska behöva påverkas.

Lövbergavägen: Ledningen kommer till största delen att läggas utanför den nuvarande körbanan eftersom Nacka redan har VA-rör i körbanan som försörjer kringliggande fastigheter. KVF kommer att vara delaktig i detaljprojekteringen och utformningen vid återställandet efteråt.

De provborrningar som gjorts under vintern av WSP syftar till att undersöka markförhållandena, som underlag till den kommande projekteringen. 
07-01-09Anmäl intresse för båtplats. Nu är det dags att anmäla intresse för båtplats vid Kummelnäs Inre Brygga för somrarna 2008-2010. Det kanske kan tyckas tidigt men tilldelningen måste göras i god tid så att platserna utnyttjas maximalt.

Observera att platstilldelningen är tidsbegränsad vilket innebär att även de som disponerar en båtplats till och med 2007 måste anmäla fortsatt intresse. Samtliga anmälda deltar i lottdragning på lika villkor, man får alltså inte förtur för att man haft en plats tidigare period.

Anmälan görs till hamnkapten Annika Ring (se styrelsesidan för kontaktuppgifter). Anmälan ska innehålla namn, adress, telefonnummer samt fastighetsbeteckning inom Kummelnäs Vägförening. 

Överst på sidan.