Kummelnäs Vägförening

Arkiv årsvis:

· Arkiv 2015
· Arkiv 2014
· Arkiv 2013
· Arkiv 2012
· Arkiv 2011
· Arkiv 2010
· Arkiv 2009
· Arkiv 2008
· Arkiv 2007
· Arkiv 2006
· Arkiv 2005
· Arkiv 2004
· Arkiv 2003
· Arkiv 2002
· Arkiv 2001
· Arkiv 2000
· Arkiv 1999

© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Arkiv

Här finns samtliga nyhetsinlägg från 2006.

DatumSammanfattning
06-12-10Entreprenör för KVF's vinterunderhåll utsedd. Värmdö Fastighetsproduktion (Arne Björkman) har i november utsetts till entreprenör för vinterunderhåll 2006/2007. Vänd er i första hand till vägfogden Tommy Lindberg om ni har synpunkter på underhållet eller behov på åtgärder. Tommy nås på 715 50 94 där meddelande kan lämnas. 
06-11-19Protokoll från extra föreningsstämma. Nu i veckan kommer protokollet från den extra stämma som hölls 16 oktober att skickas ut till samtliga medlemmar per post.

Protokollet finns även tillgängligt här som PDF-fil.  Läs mer
06-10-02Kallelse till extra föreningsstämma. Medlemmarna i Kummelnäs Vägförening kallas till extra föreningsstämma måndag 16 oktober kl 19.00 i Kummelnäs kapell, Kummelnäsvägen 70.

Varför denna extra föreningsstämma?

Anledningen till den extra föreningsstämman är att beslut måste fattas om bildandet av en separat enhet (sektion) för genomförandet av vägombyggnationer inom den nya detaljplanen, DP391, för Nordöstra Kummelnäs (tidigare projektnamn "Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg"). De punkter som kommer att behandlas berör enbart medlemmar med fastighet inom DP391, se kartan på sidan 4 i det länkade dokumentet nedan. Enligt föreningens stadgar måste dock kallelse skickas till samtliga medlemmar per post, vilket skedde i slutet av vecka 39.  Läs mer
06-08-17Nya planen för Söder Grävlingsberg. Med anledning av att den nya detaljplanen för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg har vunnit laga kraft kommer vägföreningen att kalla samtliga fastighetsägare inom planområdet till ett möte under början av hösten. Syftet med mötet är att dra upp riktlinjerna för hur vägupprustningen i enskild regi ska genomföras inom planområdet. Innan vägarbetena görs ska VA byggas ut av kommunen, hur arbetena samordnas regleras bland annat i avtalet mellan vägföreningen och kommunen som tecknades förra året (se nyhet i Arkivet daterad 05-10-11). 
06-07-11Protokoll och inbetalningskort. Nu i veckan har protokoll från årsmötet och inbetalningskort för vägavgiften skickats ut till samtliga medlemmar per post.

Sista betaldag för vägavgiften har ändrats till 31 juli 2006.

Protokollet finns även tillgängligt här som PDF-fil.  Läs mer
06-06-21Avgiften kommer senare. Styrelsen har valt att skicka ut inbetalningskort för årasvgiften och protokoll från årsmötet lite senare än vad som planerades efter årsmötet. Sista betaldag för avgiften kommer att senareläggas för att kompensera detta. Utskicket bör anlända till samtliga medlemmar i slutet av veckan efter midsommar eller början på veckan därefter. 
06-05-31Hyvling av vägar. Underhållhyvling av grusvägarna utförs under v 22 och v 23. Kör försiktigt i det nyhyvlade gruset så håller vägen bättre under sommaren. 
06-05-16Kallelse till årsmöte. Vägföreningens årsmöte hålls söndag 4 juni 2006 kl 10.00 i Kummelnäs Kapell. Kallelse innehållande nedanstående dokument skickas ut per post till samtliga medlemmar denna vecka.
 
06-05-04Lyckat Valborgsfirande. Stort tack till alla som gjorde årets Valborgsfirande så trevligt. Speciellt tack till årets nykomling - Kummelnäskören.

 
06-04-25Valborg vid Kummelnäs Inre Brygga. Traditionsenligt valborgsfirande går av stapeln vid Kummelnäs Inre Brygga på Valborgsmässoafton. Trubadur Bernt Törnblom spelar och Kummelnäskören uppträder, ta med egen korv och grilla på grillen, brasan tänds 19.30.

För er som inte varit vid bryggan förut så ligger den i förlängningen av Kummelnäsvägen, precis norr om Kummelnäs Gård. 
06-04-08Årsmöte 4 juni. Kummelnäs Vägförening kommer att hålla sitt ordinarie årsmöte i Kummelnäs kapell söndag 4 juni kl 10. Kallelse med alla handlingar skickas ut till medlemmarna per post under vecka 20. De kommer också att finnas tillgängliga via hemsidan. 
06-02-28Kommentar till NVP-artikel. Med anledning av NVP's artikel i nummer 7, 2006 ang. planläggning av Söder Grävlingsberg

Bertil Damberg och Karin Norman (både ledande politiker för Socialdemokraterna i Boo) har överklagat detaljplanen för Söder Grävlingsberg - till nytta för vem? De bor inte själva i planområdet.

Förblindade av sitt eget mantra "Det SKA vara kommunalt" agerar de på ett sätt som inte gynnar någon. De vägrar också konsekvent att se de fördelar som enskilt huvudmannaskap för vägar och allmän platsmark innebär för de boende inom planområdet.
- Vägupprustningskostnaden blir ca 70% lägre för de boende än med kommunens föreslagna upprustning, varje fastighet sparar 50.000-100.000 kr.
- De boende får fortsätta att utveckla sitt område med lokal demokrati. Vem vet bättre vad som krävs av vägarna än de som nyttjar dem regelbundet?

Hårdfört hänvisar man också till att Regeringsrätten upphävt andra planer i Nacka som överklagats. Men i ingen av dessa ser situationen ut som i Söder Grävlingsberg, här vill över 95% ha enskilt huvudmannaskap - och det finns skriftligt belagt i remissvar från utställningen av planen där två alternativ fanns att välja på.

Självklart nämner inte heller Damberg & Norman de många planer som vunnit laga kraft med enskilt huvudmannaskap i Norra Boo. T.ex. området kring Kummelnäs Gård, Sågsjöhöjden, östra delen av Insjön och området norr om Rensättra Gård längs Hasseluddsvägen. Alla idag väl fungerande permanentområden med enskilt huvudmannaskap för vägar.

Dessutom påstår Karin Norman att det inte hade blivit några överklaganden om man valt kommunalt huvudmannaskap. Hur tror hon situationen skulle sett ut om Kommunfullmäktige kört över de 95% som vill ha enskilt? Självklart skulle det lett till ett stort antal överklaganden från berörda inom planområdet.

Kummelnäs Vägförening vill rikta ett stort tack till den politiska majoriteten för att den hörsammat de boendes önskemål - vi beklagar däremot att ett antal individer långt utanför planområdet försöker sabotera den antagna planen.

Victor Brott,
ordförande i Kummelnäs Vägförening 
06-02-07Gräva i det förflutna, eller blicka framåt?. Västras webredaktör Tore Kellqvist verkar ha en förkärlek för att gräva i det förflutna och finna gamla oförrätter och motsägelser.

I sitt 'signerade' personliga inlägg (2006-02-02) på Västras hemsida lyfter han fram att Kummelnäs Vägförenings styrelse 1976 i remissvar pläderat för att kommunen skulle ta över ansvaret för lokalvägarna i Kummelnäs.

Må så vara, men nu - 30 år senare, driver inte vägföreningen styrelse någon egen linje. Styrelsen månar däremot mycket om att föra de boendes talan.

I fallet med den nya detaljplanen för Söder Grävlingsberg och Grävlingsberg har de boende på ett mycket tydligt sätt i sina remissvar på utställningen uttryckt att de för framtiden vill ha enskilt huvudmannaskap för de lokala vägarna. Endast 3% av de boende inom planområdet sa sig vilja ha kommunalt huvudmannaskap.

Kommunens politiker har hörsammat denna, de boendes, önskan om att betrakta detta som ett 'särskilt skäl' som Plan- och Bygglagen medger för att ge kommunen möjlighet att inte föreskriva kommunalt huvudmannaskap. Med facit i hand har det också visat sig att de boende var nöjda med kommunens beslut, eftersom ingen av de boende inom planområdet har överklagat kommunens beslut om att fortsatt enskilt huvudmannaskap ska gälla.

Vi beklagar också att Tore kombinerar fakta om de lokala vägnätet och huvudvägarna på ett sätt som skapar förvirring för läsarna.

Att kommunen redan idag är huvuman för Kummelnäsvägen och Vikingshillsvägen och också borde stå för upprustningskostanderna för dessa huvudvägar torde inte vara en kontroversiell åsikt. Däremot ger faktiskt Plan- och Bygglagen kommunen möjlighet att fördela kostnaderna för upprustning bland de som har nytta av vägarna, enligt principen 'ju större nytta desto större kostnad ska man stå för'.

Låt oss nu alla blicka framåt och tillsammans komma fram till hur vi vill ha det i Kummelnäs.

Och - handen på hjärtat - är det inte viktigare att en överväldigande majoritets vilja får gälla än att ett fåtal ska skriva andra på näsan om hur det ska vara?

mvh,
Styrelsen i Kummelnäs Vägförening

Vad tycker du? Maila gärna din åsikt 

Överst på sidan.