Kummelnäs Vägförening

Arkiv årsvis:

· Arkiv 2015
· Arkiv 2014
· Arkiv 2013
· Arkiv 2012
· Arkiv 2011
· Arkiv 2010
· Arkiv 2009
· Arkiv 2008
· Arkiv 2007
· Arkiv 2006
· Arkiv 2005
· Arkiv 2004
· Arkiv 2003
· Arkiv 2002
· Arkiv 2001
· Arkiv 2000
· Arkiv 1999

© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Arkiv

Här finns samtliga nyhetsinlägg från 2005.

DatumSammanfattning
05-12-16Grävarbeten på Solviksvägen. Med anledning av dagistillbyggnaden håller Boo Energi på och gräver för att lägga nya elledningar till dagiset, från transformatorstationen i korsningen Solviksvägen-Lövbergavägen till nybygget. Ansvarig hos Boo Energi är Anders Dahlin, 7475100. 
05-11-30Varför är det inte plogat?. Frågan har inkommit till styrelsen från ett par medlemmar. Anledningen är att det varit plusgrader i stort sett hela tiden fram till nu. Om inte vägbanan är frusen plogar man bort slitlagret av grus också. Normalt är körbanan redan frusen när den första snön kommer och då är det inga problem.

Plogning kommer att göras så fort temperaturen medger det.

Utfarterna på grusvägarna mot Kummelnäsvägen och Vikingshillsvägen har åtgärdats under onsdagen (idag). 
05-11-09Entreprenör för KVF's vinterunderhåll utsedd. Värmdö Fastighetsproduktion (Arne Björkman) har utsetts till entreprenör för vinterunderhåll 2005/2006. Vänd er i första hand till vägfogden Tommy Lindberg om ni har synpunkter på underhållet eller behov på åtgärder. Tommy nås på 715 50 94 där meddelande kan lämnas. 
05-10-11Avtal om planområdet Söder Grävlingsberg. På årsmötet i juni togs det under punkten övrigt upp frågan om det avtal som vägföreningen avsåg ingå med Nacka kommun om genomförandet av utbyggnad av kommunal VA och vägombyggnationer i vägföreningens regi för detaljplaneområdet 'Söder Grävlingsberg & Grävlingsberg'. Föreningen har först nu fått det påskrivna originalet från kommunen. Ansvarig avtalspart på kommunen är Tekniska Nämnden, avtalet behandlades i beslutspunkt 55 på nämndens möte 2005-06-16.  Läs mer
05-09-29Anbud för vinterunderhåll. Föreningen begär in anbud för vinterunderhåll av föreningens vägar under vintern 05/06. Annons är införd i Nacka Värmdö Posten 27 september 2005 (Nr 39). Anbud ska lämnas senast tisdag 11 oktober.).
Läs annonsen  
05-09-28Bilder från Drottningvägen. Trafikomläggningen är genomförd. Skyltningen om gång/cykelbana och hänvisningsskyltar i korsningen mellan Drottningvägen och Viktoriavägen samt vid Drottningvägen 1 syns på bilden nedan.

 
05-09-20Trafikomläggning på Drottningvägen. Vägföreningens styrelse har fattat beslut om att genomföra en trafikomläggning som innebär att två lokalgator skapas i området kring Drottningvägen. Detta görs genom att Drottningvägen stängs av för biltrafik med genomfartshinder strax söder om korsningen med Regentvägen. Gående, barnvagnar och cyklister ska kunna passera obehindrat.

Avstängningen görs torsdag 22 september.Bilden visar var avstängningen kommer att vara (rött streck) samt de två lokala slingor som skapas (punktmarkerade).  Läs mer
05-08-1630-skyltning genomförd. Äntligen är hastighetsbegränsningen till 30 km/tim införd i Kummelnäs. Det har varit en långdragen process sedan årsmötet 2002 då föreningen bestämde att ansöka hos Boo Områdesnämnd om 30 på alla föreningens vägar. Kommunen står för kostnaderna för skyltning av hastighetsbegränsningar (även på enskilda vägar) och det har varit svårt för kommunen att få utrymme för de uppskattningsvis 100.000-150.000 kr som skyltningen kostat.

Nu är i alla fall skyltningen klar, så när som på ett par mindre justeringar som ska göras. Ansvarig för genomförandet har Ivan Eriksson på kommunen varit, styrelsen vill rikta ett stort tack till honom. 
05-07-05Avkoppling vid Kummelnäs Inre Brygga. Sedan ett par veckor finns utökade möjligheter för avkoppling vid Kummelnäs Inre Brygga. Bordet ute på bryggan har ersatts av ett större och ett bord med fasta bänkar som rymmer 10-12 personer finns numera på stranden.

Varför inte en pic-nic med bad en solig eftermiddag eller kaffe i solnedgången? Läs mer  
05-06-27Björnlokebekämpning. Även i år har vägföreningemn besprutat de Björnlokebestånd vi känner till. De är kraftigt försvagade efter förra årets besprutning. De ställen som besprutats med RoundUp är:
  1. Frövägen/Näckrosvägen
  2. Näckrosvägen på södra sidan av Vikingshillsvägen
  3. Kummelvägen (korsningen Brantbacken)
  4. Lövbergavägen Högersida efter Rensättravägen
Känner ni till någon mer, maila tommy.lindberg@kummelnas.se 
05-06-20Trafiksäkerheten förbättras med beslut om 30 km/tim. Tre års hårda påtryckningar har äntligen gett resultat. Nacka kommun har nu fattat beslut om införande av 30 km/tim som hastighetsbegränsning på alla KVF's vägar. På vägföreningens årsmöte 2002 fattades beslut om att ansöka om hastighetsbegränsningen till 30 km/tim. Sedan dess har politiker och tjänstemän försökt hitta ekonomiska medel samt avvaktat eventuella statliga beslut om generella regler för hastighetsbegränsningar. Upphandling av arbetet med skyltning påbörjas den närmaste tiden i kommunens regi, skyltningar kommer troligtvis att göras till skolstarten i slutet av sommaren. Kummelnäsvägen och Vikingshillsvägen kommer även fortsättningsvis att ha 50 km/tim. 
05-06-11Referat och protokoll från årsmötet. Protokoll från dagens årsmöte i vägföreningen kommer att skickas ut till samtliga medlemmar under vecka 24.

Förutom löpande underhåll beslutades bland annat om följande:
- Bord på Kummelnäs Inre Brygga kommer att ersättas samt ett bord med bänkar inköpas till gräsmattan
- Vägföreningen ska, i samverkan med fastighetsägareföreningarna (inkl. Riset) genomföra en trafikstäkerhetskampanj.

Tillsammans med protokollet kommer inbetalningskort för vägavgiften att sändas ut, sista betaldag är 30 juni 2005.

Läs protokollet med 'Läs mer'-länken (pdf-fil tillagd 20 juni).  Läs mer
05-05-23Kallelse till årsmöte. Vägföreningens årsmöte hålls lördag 11 juni 2005 kl 10.00 i Kummelnäs Kapell. Kallelse innehållande nedanstående dokument skickas ut per post till samtliga medlemmar denna vecka.  
05-05-18Vatten och avlopp. Fältundersökningar för huvudledningar för vatten och spillvatten kommer att utföras i Norra Boo under V 20 + 21. Det innebär att framkomligheten på våra vägar tillfälligt kan komma att begränsas. För Kummelnäs vägförenings del gäller det främst en sträcka från Kummelnäs Gård mot Vikingshill längs Kummelnäsvägen, Gustavsvägen, Solovägen, Hertigvägen och Drottningvägen. Arbetena utförs av SwecoViak.

Kontaktperson är Lennart Karlsson på Nacka kommun, tel 718 80 00. 
05-05-17Årsmöte 11 juni. Kummelnäs Vägförening kommer att hålla sitt ordinarie årsmöte i Kummelnäs kapell lördag 11 juni kl 10. Kallelse med alla handlingar skickas ut till medlemmarna per post under vecka 21. De kommer också att finnas tillgängliga via hemsidan. 
05-04-24Valborg. Traditionsenligt valborgsfirande går av stapeln vid Kummelnäs Inre Brygga på Valborgsmässoafton. Trubadur Bernt Törnblom spelar, godis till barnen, ta med egen korv och grilla på grillen, brasan tänds 20.00. För er som inte varit vid bryggan förut så ligger den i förlängningen av Kummelnäsvägen, precis norr om Kummelnäs Gård. 
05-03-11Placering av soptunnor. Placeringen av soptunnor på tömningsdagarna orsakar stora problem för snöröjningen.

Soptunnorna får inte ställas på vägmark eftersom det då inte går att ploga. Om tunnorna ställs på vägen skymmer de också sikten och kan orsaka olyckstillbud och olyckor. Fastighetsägaren är då ansvarig.

Tum regeln man kan ha i huvudet när man ställer ut tunnan är att den inte får stå på ytor som plogas utan måste ställas på ett ställe där man måste skotta själv.

Finns ingen plats bredvid infarten är man tvungen att ställa den på själva infarten. Enligt kommunen går det bra för sopbilen om avståndet från körbanan är max 1,5 meter.

Läs mer i utdraget från Nackas hemsida  Läs mer
05-02-19Frågor om vägombyggnation. Vägföreningens svar på frågor ställda av Referensgruppen för detaljplaneområde F i Västra Kummelnäs

Denna sammanställning av svar på Referensgruppens frågor utgår från de förutsättningar som nu gäller samt den erfarenhet som styrelsen har från mer än fem års detaljplanearbeten i Kummelnäs samt en lång erfarenhet av drift och underhåll av föreningens vägar.  Läs mer

Överst på sidan.