Kummelnäs Vägförening

Arkiv årsvis:

· Arkiv 2015
· Arkiv 2014
· Arkiv 2013
· Arkiv 2012
· Arkiv 2011
· Arkiv 2010
· Arkiv 2009
· Arkiv 2008
· Arkiv 2007
· Arkiv 2006
· Arkiv 2005
· Arkiv 2004
· Arkiv 2003
· Arkiv 2002
· Arkiv 2001
· Arkiv 2000
· Arkiv 1999

© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Arkiv

Här finns samtliga nyhetsinlägg från 2004.

DatumSammanfattning
04-10-24Entreprenör för KVF's vinterunderhåll utsedd. Värmdö Fastighetsproduktion (Arne Björkman) har utsetts till entreprenör för vinterunderhåll 2004/2005. Vänd er i första hand till vägfogden Tommy Lindberg om ni har synpunkter på underhållet eller behov på åtgärder. Tommy nås på 715 50 94 där meddelande kan lämnas. 
04-10-15Reportage i Mitt i Nacka. I det kommande numret av Mitt i Nacka (v 43) kommer det ett reportage om detaljplaneläggningen i Söder Grävlingsberg. Reporter Anders Carlsson har intervjuat Victor Brott och Anders Lundell om vägföreningens syn på förslagen i detaljplanen. Han har även intervjuat politiker i Boo områdesnämnd samt planarktiekten, Per Jerling. 
04-10-10Gupp på Lövbergavägen. I mitten av veckan som kommer (ca 13 okt) påbörjas arbetena med gupp på Lövbergavägen samt på Kummelnäsvägen utanför dagis. 
04-09-16Underhållshyvling. Vissa vägar kommer att underhållshyvlas de kommande dagarna. 
04-09-14Anbud för vinterunderhåll. Föreningen begär in anbud för vinterunderhåll av föreningens vägar under vintern 04/05. Annons är införd i Nacka Värmdö Posten 14 september 2004 (Nr 38).
Läs annonsen  
04-09-09KVF bekämpar Björnloka. På ett fåtal platser i Kummelnäs växer Björnloka, eller Jättebjörnloka som den också heter. Växten innehåller en växtsaft som vid hudkontakt och i kombination med solljus kan ge allvarliga brännskador. Tidigare år har bekämpning gjorts av kommunens entreprenör, men i år har styrelsen beslutat att bespruta Björnlokan i egen regi.

Växten besprutas med RoundUp, som är effektiv men har mycket liten skadlig miljöeffekt. Hittills har besprutning gjorts på två ställen på Frövägen, på Djupadalsvägen samt Kummelvägen.

Hjälp oss att hitta alla bestånd av Björnloka. Hör av er till Tommy Lindberg (08-715 50 94) om ni sett den på fler ställen.Bilden visar ett exemplar som är betydligt mindre än de som vanligtvis förekommer på bild. Ju mindre de hunnit växa till sig före bekämpningen desto bättre. 
04-08-30Belysning m.m. vid Kummelnäs dagis. Årsmötet beslutade som bekant om förbättrad belysning utanför Kummelnäs Dagis. Den nya stolpen med lampa är nu monterad. Under septamber/oktober kommer också de fartdämpande guppen på Kummelnäsvägen och Lövbergavägen att komma på plats. 
04-06-22Protokoll och årsavgift. I förra veckan skickades protokollet från årsmötet ut till samtliga medlemmar. Tillsammans med det fanns inbetalningskortet för årsavgiften för perioden 04-04-01 - 05-03-31.

Senaste betaldag är 30 juni.

På mötet beslutades bland annat om anläggning av fartdämpande gupp på Lövbergavägen samt upplåtande av båtplatser vid Kummelnäs Inre Brygga, läs mer i protokollet.  Läs mer
04-05-17Kallelse till årsmöte. Vägföreningens årsmöte hålls söndag 6 juni 2004 kl 13.00 i Myrsjöskolans matsal. Kallelse innehållande nedanstående dokument skickas ut per post till samtliga medlemmar denna vecka.  
04-05-12Väghyvling. Hyvling av föreningens vägar kommer att göras i slutet av denna vecka (v20) och början av nästa. Medlemmarna ombeds att se till att soptunnor, bilar etc. inte finns nära vägkanterna längs den egna tomten. 
04-05-10Årsmöte 6 juni. Vägföreningens årsmöte kommer att hållas söndag 6 juni 2004 kl 13.00 i Myrsjöskolans matsal. Vi har valt att lägga mötet där eftersom vi förväntar oss fler deltagare än vad Kummelnäs kapell klarar. Kallelse med dagordning etc skickas per brev till samtliga fastighetsägare i början av vecka 21. 
04-05-02Lyckad Valborg. Tack till alla som var med och firade våren vid bryggan. Och ett stort extra tack till Bernt Törnblom och Anna som på eget initiativ underhöll med gitarr, tvärflöjt och sång. 
04-04-26Valborg vid Kummelnäs Inre. Även i år blir det valborgseld vid Kummelnäs Inre Brygga. Brasan tänds klockan 19:30, tag med vänner och bekanta och gör det till en trevlig kväll för oss alla. 
04-02-21Inbjudan vägmöte - planområde F. Kummelnäs Vägförening bjuder in samtliga boende inom planområdet F att delta i en samtalskväll om vägfrågor vid detaljplaneläggning. Tisdag 2 mars kl. 19:00 i Kummelnäs kapell. Mötet riktar sig främst till boende inom planområde F (vilka fått denna inbjudan hemsänd per post) men även andra intresserade är välkomna.  Läs mer

Överst på sidan.