Kummelnäs Vägförening

Arkiv årsvis:

· Arkiv 2015
· Arkiv 2014
· Arkiv 2013
· Arkiv 2012
· Arkiv 2011
· Arkiv 2010
· Arkiv 2009
· Arkiv 2008
· Arkiv 2007
· Arkiv 2006
· Arkiv 2005
· Arkiv 2004
· Arkiv 2003
· Arkiv 2002
· Arkiv 2001
· Arkiv 2000
· Arkiv 1999

© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Arkiv

Här finns samtliga nyhetsinlägg från 2001.

DatumSammanfattning
01-12-27Enkät om 30 km/tim. Enkäten som genomfördes under hösten fick en hög svarsfrekvens, en majoritet är för 30 km/tim på föreningens vägar. Trafiksäkerhetsrådet kommer att utarbeta ett förslag på hur 30 km/tim ska kunna genomföras på våra vägar. Förslaget kommer att behandlas på nästa årsmöte (maj/jun-2002).  Läs mer
01-12-20Kontaktperson. Victor Brott är bortrest till 9 januari. Kontaktperson under tiden är i första hand Maria Svärd 715 51 77.
För frågor som gäller plogning/sandning ska man i första hand kontakta VFAB direkt på 010 - 270 94 58. 
01-11-07Kummelnäsvägen/Vikingshillsvägen. Nacka kommun har nu påbörjat ombyggnationen av korsningen mellan Kummelnäsvägen och Vikingshillsvägen. Tanken är att det ska bli en T-korsning för att sänka hastigheten på Vikingshillsvägen. Se även tidigare nyhetsinlägg 01-06-07 under 'Arkiv'. 
01-09-13Vinterentreprenör utsedd. Värmdö Fastighetsproduktion AB (VFAB) kommer att sköta vinterunderhållet under vintern 01/02. Om någon vägsträcka vid något tillfälle missas vad gäller plogning/sandning ska detta i första hand anmälas direkt till VFAB, se 'Vart vänder jag mig?'. 
01-08-14Anbudsförfrågan för vinterunderhåll. Går ut via anonns i Nacka Värmdö Posten, sista datum för att lämna in anbud är 5 september. 
01-08-03Kummelnäs Inre Brygga färdig. Området vid Kummelnäs Inre Brygga stod färdigt för två veckor sedan. Bryggan, sjösättnignsrampen, gräsmattan, sandstranden, de två bojstenarna och kättingarna sattes ut, den grusade stigen och uppstädningen av området. Ett bevattnignsprogram gjordes upp för att motverka den extrema torkan.

Hittills har jag mottagit ca 15 telefonsamtal från boende som uttrycker sitt nöje över genomförandet. Även dagiset har för avsikt att använda området som utflyktsmål för barnen.

Två problem har dock uppstått:
- Fyra båtar har legat där i en vecka, permanentförtöjda. Just nu, i avvaktan på att den sedan länge beställda skylten om '24 tim gästplats' kommer upp, så kvarstår skylten 'förtöjning förbjuden'. Alla uppmanas därför att hålla koll att inte bryggan blir ett nytt försök till 'privat båtklubb', där individen sätter sig över kollektivt fattade och bekostade beslut.
- I lördags morse (27/8) fick jag ett anonymt telefonsamtal med hotet 'din djävla brygga kommer inte att vara kvar'. Ett par timmar senare fick jag ett samtal från den som vattnar gräsmattan: någon har vandaliserat en del av den genom att riva upp den nyligen lagda mattan.

Håll uppsikt!
Hälsningar,
Victor Brott 
01-07-04Värmestopp. De senaste veckornas ovanligt varma och torra väder har gjort att vi valt att avvakta med att lägga gräset nere vid Kummelnäs Inre. Risken är helt enkelt för stor att gräset dör i värmen. 
01-06-24500-träffsjubileum!!!!. Vägföreningens hemsida har sedan starten hösten 1999 haft över 500 träffar (användningstillfällen). Den senaste tiden har användandet ökat kraftigt och i maj och juni har det varit i medeltal tre träffar per dag. KVF kommer att arbeta vidare för att så mycket information som möjligt ska kunna finnas tillgängligt för medlemmarna på nätet. Vi ses! 
01-06-12Kummelnäs Inre snart klar. Nytt statusreportage, nu börjar bryggbygget bli färdigt. Endast ett par justeringar återstår. Veckan efter midsommar bör gräset komma på plats.  Läs mer
01-06-07Citerat från Nacka Värmdö Posten 5 juni 2001. "Områdesnämnden i Boo har bestämt att korsningen Kummelnäsvägen/Vikingshillsvägen ska byggas om så att Vikingshillsvägen ansluter i rät vinkel mot Kummelnäsvägen. Hastighetsdämpande kuddar anläggs på tre ställen vid Vikingshillsvägen och blå/vita skyltar med rekommenderad hastighet 30 km/h sätts upp i början av Vikingshillsvägen och en bit norrut, i höjd med Nordmannavägen."
(Notera att Kummelnäs- och Vikingshillsvägen inte ingår i vägföreningens ansvarsområde men styrelsen bevakar ändå frågan. Red:s. anm.)  Läs mer
01-06-05Intervju med Victor Brott - 16 år som ordförande.
Vägar bör finansieras med kommunala medel. Det anser Victor Brott, ordförande i Kummelnäs Vägförening, i denna intervju där han utfrågas av Tore Kellquist. Men i samma andetag påpekar han att en stor majoritet av medlemmarna uttalat sig för att bibehålla de små grusvägarna.
Trots avsevärda problem med vägunderhållet ifjol bland annat till följd av regn och oväntat avhopp av väghyvelföraren så känner han ingen oro för den närmaste framtiden.
Inför den förestående detaljplaneläggningen av Kummelnäs med indragning av kommunalt vatten och avlopp lyfter han fram Sågsjöhöjden som förebild.
I 16 år har Victor Brott lett föreningen och tycker fortfarande att uppdraget är kul och stimulerande.
(Denna intervju gjordes av Tore Kellquist 6 mars 2001, ursprungligen var tanken att den skulle publiceras i Kummelnäs Västra Fastighetsägarförenings informationsblad. Då deras publicering uteblev är vi i vägföreningen glada att få ta del av materialet. Red:s. anm.)  Läs mer
01-05-28Ny version av denna web-sajt. Idag lanserar vi version 2.0 av denna web-sajt. I det nya innehållet ingår bland annat:
- Kartor över området.
- Vägförteckning över de vägar som ingår i KVF's skötselansvar.
- De nya stadgarna.
- Möjlighet att anmäla sig till mail-lista för större nyheter.
- Specialversion för handdatorer.
- Delvis ny sidlayout med klickbara bilder på en del sidor och innehållsförteckning för respektive sida i vänstra kolumnen. 
01-05-14Ombyggnationen av Kummelnäs Inre Brygga. Som vi tidigare berättat om så är arbetet med att bygga om nere vid Kummelnäs Inre Brygga i full gång. VFAB håller just nu på att bygga den nya stenkistan till den yttre delen av bryggan nere vid hamnplanen. Bilder!  Läs mer
01-05-12Underhållshyvling. Vårens hyvling görs under vecka 19 och 20. 
01-04-28Enkät på gång om trafiksäkerhetsfrågor. Styrelsen kan, efter 3 års tidsödande kamp för att försvara majoritetens vilja att säkra Kummelnäs Inre för alla medlemmar, äntligen på allvar ägna sig åt grundläggande vägfrågor. Kärnfrågan för i år är trafiksäkerheten.
Trafiksäkerhetsrådet (TSR), ett arbetsutskott underställt styrelsen, har tagit fram ett utkast till enkäten och den är nu på remissrunda hos bl.a. områdets fem fastighetsägarföreningar.
Styrelsen räknar med att enkätutskicketet skall nå medlemmarna per post i början av juni. 
01-04-18Kummelnäs Inre snart färdigställd. Ett enhälligt fattat beslut vid föreningens årsmöte 31 mars i år blev startskottet för omvandlingen av Kummelnäs Inre från enbart grusplan till parkmark. Området öppnas för ALLA boende, men badstrand, sjösättningsramp, nytt stort bryggdäck och gräsmatta. Om inte något oförutsedd inträffar, räknar styrelsen med att området står klart till strax efter midsommar. 
01-04-06Årsmötesprotokollet skickas. Tillsammans med protokollet skickas även inbetalingskort för årsavgiften 2001. Avgiften är i år 1350 kr för permanentboende, 675 kr för fritidsboende och 135 kr för den som har obebyggd tomt eller huvudutfart mot allmän väg. Avgiften ska betalas senast 30 april
01-04-01Årsmöte i Myrsjöskolan. I år fattades endast enhälliga beslut, trevligt som omväxling. Bland annat gavs klartecken för omdanimgen av området kring Kummelnäs Inre Brygga i enlighet med Skönhetsrådets förslag. 48 fastigheter var representerade varav 5 genom ombud. Protokollet justerades i anslutning till mötet och kommer att skickas ut till samtliga medlemmar per post i slutet av vecka 14. 
01-03-12Årsmöteskallelse skickas. Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) postas till samtliga medlemmar. Årsmötet ska hållas lördag 31 mars kl 10.00 i Myrsjöskolans matsal, OBS - Platsen! 
01-01-2430-området kring Lövbergavägen nyskylatat. Nacka kommun har nu låtit sätta upp ny skyltning för det i höstas beslutade 30-området kring Lövbergavägen

Överst på sidan.