Kummelnäs Vägförening

Arkiv årsvis:

· Arkiv 2015
· Arkiv 2014
· Arkiv 2013
· Arkiv 2012
· Arkiv 2011
· Arkiv 2010
· Arkiv 2009
· Arkiv 2008
· Arkiv 2007
· Arkiv 2006
· Arkiv 2005
· Arkiv 2004
· Arkiv 2003
· Arkiv 2002
· Arkiv 2001
· Arkiv 2000
· Arkiv 1999

© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Arkiv

Här finns samtliga nyhetsinlägg från 2000.

DatumSammanfattning
00-12-18Brev till båtägarna. Styrelsen beslutar att skicka ett brev till båtägarna som haft sina båtar vid Kummelnäs inre brygga eftersom Hovrättens domsult innebär att den förlikning som ingicks 99-02-23 (som bl.a. gav båtägarna rätt att fördela platser vid bryggan) därmed inte gäller längre. Båtägarna uppmanas att ta bort all förtöjningsutrustning. 
00-11-27Förrättningen har vunnit laga kraft. Svea Hovrätt har meddelat att det förrättningsbeslut som fattades 99-12-15 (se 'arkiv') nu har vunnit laga kraft eftersom den enda kvarstående klagande (som fick avslag i hovrätten) valt att inte gå vidare till Högsta Domstolen. Nya andelstal gäller alltså fr.o.m. 2001
00-10-25Vinterentreprenör utsedd. Värmdö Fastighetsproduktion AB (VFAB) kommer att sköta vinterunderhållet under vintern 99/00. Om någon vägsträcka vid något tillfälle missas vad gäller plogning/sandning ska detta i första hand anmälas direkt till VFAB (i andra hand till ordföranden). 
00-10-03Underhållshyvling. Utförs på samtliga vägar. 
00-10-03Utökat 30-område kring Lövbergavägen. Föreningen har lämnat in en anhållan till Boo Områdesnämnd om att utöka området med 30 km/tim kring Lövbergavägen. Den södra gränsen kommer att vara strax norr om korsningen med Rensättravägen, se kartaLäs mer
00-09-26Anbudsförfrågan för vinterunderhåll. Går ut via anonns i Nacka Värmdö Posten, sista datum för att lämna in anbud är 16 oktober.  Läs mer
00-08-29Remissvar. KVF har lämnat ett remissvar på kommunens utredning 'Utvecklingsområden i Boo'.  Läs mer
00-08-08Möte om trafiksäkerhet. Trafiksäkerhetsrådet bjuder in till möte söndag 3 september kl 10.00 på Kummelnäs förskola.  Läs mer
00-08-07Medlemsutskick. 00-08-08 delas ett medlemsutskick ut manuellt i samtliga brevlådor, det innehåller dels information från styrelsen och dels information från det nystartade trafiksäkerhetsrådet.  Läs mer
00-07-28Asfaltering av Kummelnäsvägen. NCC kommer att justera vägbanan och lägga ett nytt lager asfalt på Kummelnäsvägen utanför dagis, från bussvändplan ner till Lövbergavägen. Arbetet är planerat att utföras i augusti. 
00-06-22100-träffsjubileum!. KVF's hemsida har nu fått över 100 träffar (användningstillfällen) sedan starten i början av oktober 1999. 
00-04-06Årsmötesprotokollet skickas. Tillsammans med protokollet skickas även inbetalingskort för årsavgiften 2000, avgiften är i år för de flesta fastighetsägare 1050 kr. Avgiften ska betalas senast 2 maj
00-03-26Årsmöte på Grävlingsberg. Årsmötet blev ett av de mest välbesökta någonsin, 157 fastigheter representerades varav 23 genom ombud. Protokollet hålls tillgängligt för medlemmarna 00-04-04 kl. 18:30 - 19:30 hos Bertil Jungmar, Frans Mobergs väg 2, och kommer därefter att skickas ut till samtliga medlemmar per post. 
00-03-06Årsmöteskallelse skickas. Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) postas till samtliga medlemmar. Årsmötet ska hållas 26 mars kl 13.00 i kyrksalen, Grävlingsberg. 
00-03-02Förlikningsuppgörelsen faller. Styrelsen konstaterar att motparten inte uppfyllt sina åtaganden (åtminstone en överklagan av förrättningsbeslutet kvarstår) varför förlikningsuppgörelsen från 00-02-11 faller. 
00-02-19Tid för tillbakadragande förlängd. Styrelsen förlängde tiden för tillbakadragande av nedanstående överklaganden till 00-02-23 efter begäran från Båtklubben. 
00-02-14Tingsrättsförhandling, 00-02-11. Vägföreningen bemötte i Nacka Tingsrätt Båtklubbens stämning om skadestånd för rivningen av det yttre bryggdäcket. Förhandlingen ledde till en förlikningsuppgörelse som förutsätter att samtliga processer, överklaganden m.m. rörande bryggan ska dras tillbaka senast 00-02-21.  Läs mer
00-01-18Förrättningsbeslutet överklagat. Förrättningsbeslutet vann inte laga kraft 00-01-13 p.g.a. ett drygt 10-tal överklaganden som lämnats in av olika fastighetsägare som vill att Kummelnäs Inre brygga inte längre ska tillhöra vägföreningen. Överklagandena kommer nu att prövas av Fastighetsdomstolen. 

Överst på sidan.