Kummelnäs Vägförening

Arkiv årsvis:

· Arkiv 2015
· Arkiv 2014
· Arkiv 2013
· Arkiv 2012
· Arkiv 2011
· Arkiv 2010
· Arkiv 2009
· Arkiv 2008
· Arkiv 2007
· Arkiv 2006
· Arkiv 2005
· Arkiv 2004
· Arkiv 2003
· Arkiv 2002
· Arkiv 2001
· Arkiv 2000
· Arkiv 1999

© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Arkiv

Här finns samtliga nyhetsinlägg från 1999.

DatumSammanfattning
99-12-17Förrättningsmöte nr 2, 99-12-15. Ett 20-tal fastigheter var representaerade på det andra mötet. Lantmätare Sture Källgården meddelade att två skrivelser inkommit sedan förra mötet men att dessa inte medfört några större förändringar. Efter en kort diskussion gick han sedan igenom beslutstexten för anläggningsbeslutet. Beslut är nu alltså fattat och kan vinna laga kraft tidigast 00-01-13. Den som vill ta del av beslutet kan kontakta Sture Källgården (tel 08 - 718 94 09). 
99-11-29Förrättningsmöte, 99-11-27. 118 fastigheter var representaerade på mötet. Lantmätare Sture Källgården gick igenom förutsättningarna för förrättningen. Ett nytt möte utlystes till onsdag 15 december kl 18.30 på Kummelnäs förskola.  Läs mer
99-11-17Uppdaterad ekonomisk prognos. Prognasen visar på ett resultat som blir något bättre än budget. 
99-11-10Kallelse till förrättningsmöte. Vägföreningen ska 'omförrättas' för att anpassas till den nya lagstiftning som nu gäller för vägföreningar. Omförrättningen görs av kommunens lantmätare Sture Källgården och innebär bland annat att alla fastigheter får ett nytt andelstal och därmed en ändrad årsavgift jämfört med idag.
Mötet hålls i Grävlingsbergs kyrksal lördag 27 november kl 10:15.  Läs mer
99-10-31Vinterentreprenör utsedd. Värmdö Fastighetsproduktion AB (VFAB) kommer att sköta vinterunderhållet under vintern 99/00. Om någon vägsträcka vid något tillfälle missas vad gäller plogning/sandning ska detta i första hand anmälas direkt till VFAB (i andra hand till ordföranden). 
99-10-21Underhållshyvling. Utförs på de hårdast belastade grusvägarna. 
99-10-04Medlemsinformation. Sänds ut till samtliga medlemmar med post. Innehåll: Resultat av enkäten om Kummelnäs Inre Brygga, Torgny Rogert's (m.fl.) polisanmälan och stämningar mot KVF. Revisorsrollen oklar. Detaljplan rörande Grävlingsberg. Totalt inkom 409 svar på enkäten, 83% vill att bryggan förblir i KVF's regi.  Läs mer
99-09-21Anbudsförfrågan för vinterunderhåll. Går ut via anonns i Nacka Värmdö Posten, sista datum för att lämna in anbud är 15 oktober. 
99-09-07Ekonomisk prognos. Prognosen visar på ett resultat som eventuellt blir sämre än budget.  Läs mer
99-06-14Enkät om Kummelnäs Inre Bryggas framtid. En enkät sänds ut till samtliga medlemmar med post. Enkäten syftar till att ta reda på om föreningens medlemmar vill att KVF har kvar huvudmannaskapet för bryggan eller inte.  Läs mer
99-06-01Underhållshyvling. Utförs på samtliga vägar. 

Överst på sidan.