Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privatpersoner      Föreningar    Kontakt   
 
<annons> Privatpersoner
Mail-lista
Egen mail-adress
Boo Områdesnämnd
Sätt startsida

Klotterplanket

Vägföreningens kalkyl har spruckit
(Tore Kellquist) 2008-10-28 12:07
Avståndet mellan vägföreningens och kommunens kostnadskalkyler för vägupprustningen vid en kommande detaljplan för Solviksområdet ser ut att krympa rejält. Kanske suddas ut helt. Efter vägföreningens redovisning av läget i de förhandlingar mellan föreningen om kommunen, som pågått i mer än ett halvår, står det nu klart att föreningens kalkyl spricker. För dem som röstade för enskilt huvudmannaskap kan det bli en obehaglig överraskning.

Vi är många som i likhet med Badhusgruppen (Rolf Classon, Malena Jirlow och Bengt Eriksson m.fl.), vars engagemang för en detaljplan för Solviksområdet på sistone satt fart på diskussionen, känner en stigande frustration över decenniers politiska velande i frågan.

Efter mötet med vägföreningens trojka med ordföranden Victor Brott i spetsen gick nog en del hem i tron att det tagits ett steg framåt i processen. Med ett opinionsutslag om 20 mot 4 i ryggen kan vägföreningens förhandlingsdelegation gå vidare i förhandlingarna med kommunen. Men ”beslutet” om att skjuta till 50 000 kr utan tak innebär att den kostnadskalkyl, som vägföreningen presenterade i maj ifjol och som slutade på 72 000 kr för permanentboende, nu hamnar nära kommunens redovisade kostnadskalkyl på 149 000 kr. Ja, det kan t o m gå jämnt upp eftersom vägföreningen till skillnad mot kommunen måste betala 25 % moms.

Det här gör ju att frågan om huvudmannaskapet än en gång ställs på sin spets. Jag är för min del övertygad om att ett flertal av dem som röstade för enskilt huvudmannaskap över vägarna i den omtalade enkäten röstade med plånboken, dvs. valde vägföreningens billigare alternativ mot kommunens mer än dubbelt dyrare. Det är berättigat att fråga sig om fastighetsägarna i Solviksområdet vid en förfrågan idag skulle ha valt enskilt huvudmannaskap i samma omfattning som tidigare om man hade vetat vad man får veta idag. Därtill kommer att många fastigheter har bytt ägare på sista tiden varav följer att dessa inte haft tillfälle att rösta i huvudmannaskapsfrågan.

Så till frågan om den snabbaste vägen till en detaljplan. Eftersom det råder delade meningar om huvudmannaskapet över lokalvägarna och allmän platsmark lär det bli överklaganden. Det finns också en komplexitet förknippad med Kummelnäsvägen, där som bekant klagan lämnats in av många fastighetsägare. Jag ser följande möjliga skräckscenario:

- Förhandlingar mellan vägföreningen och kommunen avslutas under oktober-november.

- Avtalet förankras hos fastighetsägarna. Om det skall vara juridiskt bindande måste det bildas en tillfällig gemenskap, som på stämma får ta ställning och fatta beslut. I annat fall kan avtalet komma att bestridas, eftersom det kan hävdas att vägföreningens styrelse inte har mandat att teckna ett sådant avtal. Men låt oss låtsas att det är OK för att kunna ta nästa steg.

- Miljö- och stadsbyggnadsnämnden informeras om detaljplanen i december och fattar beslut i januari-februari 2009.

- Kommunfullmäktige fattar beslut om detaljplanen i mars-april 2009.

- Fullmäktiges beslut vad avser huvudmannaskapet överklagas till länsstyrelsen.

- Länsstyrelsen meddelar sitt beslut i juni-juli 2009

- Beslutet överklagas till regeringen (Miljödepartementet)

- Regeringen meddelar sitt beslut våren 2011

- Om regeringen följer Plan- och Bygglagen blir det kommunalt huvudmannaskap och lantmätarna kan påbörja förrättning i området och detaljplanen förverkligas.

- Om regeringen däremot gör en annan tolkning av PBL och beslutar om enskilt huvudmannaskap vidtar en lång procedur enligt Anläggningslagen.

- Beslut kan överklagas till lantmäteriverket, fastighetsdomstolen, hovrätten och i sista hand HD. Bortsett från lantmäteriverket är det fråga om mycket långa handläggningstider.

- Först när rättsprocessen är över kan detaljplanen förverkligas.


Slutsats:

Den snabbaste vägen till detaljplan är ett kommunalt huvudmannaskap för VA och vägar.

I längden är den också det billigaste och mest rättvisa.

Tiden är mogen för omprövning.

Tore Kellquist
Kummelnäs
Svara på detta meddelande (du måste vara registrerad användare)
Anmäl dig som användare (läs först Klotterplankets regler)

Klotterplankets regler
Anmäl detta inlägg för granskning

Till klotterplankets förstasida


Meddelanden under denna huvudrubrik:
Vägföreningens kalkyl har spruckit (Tore Kellquist), 2008-10-28 12:07

© 1999-2006  Allt-i-Kummelnäs
ver 2.3