Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privatpersoner      Föreningar    Kontakt   
 
<annons> Privatpersoner
Mail-lista
Egen mail-adress
Boo Områdesnämnd
Sätt startsida

Klotterplanket

Rösta rätt!
(Demokraten) 2006-09-13 16:07

Kom nu ihåg att rösta rätt på söndag.

Den borgerliga majoriteten såg till att de boende fick gehör för sina önskemål i planarbetet för Söder Grävlingsberg.

Vänstern, med socialdemokraterna i spetsen motarbetade boendes önskemål. Socialdemokraterna i området gick till och med så långt att de personligen överklagade oplanen. Trots att de inte var sakägare.

Rösta alltså borgerligt på söndag!!

Svara på detta meddelande (du måste vara registrerad användare)
Anmäl dig som användare (läs först Klotterplankets regler)

Klotterplankets regler
Anmäl detta inlägg för granskning

Till klotterplankets förstasida


Meddelanden under denna huvudrubrik:
Rösta rätt! (Demokraten), 2006-09-13 16:07

© 1999-2006  Allt-i-Kummelnäs
ver 2.3