Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privatpersoner      Föreningar    Kontakt   
 
<annons> Privatpersoner
Mail-lista
Egen mail-adress
Boo Områdesnämnd
Sätt startsida

Klotterplanket

Re: Bygglov före VA & vägar
(Erik G.) 2006-07-12 22:32
Nej, man ska inte bhöva vänta så vitt jag kunnat läsa mig till.

Men vid alla bygglovsansökningar gör ju kommunen en prövning av VA-situationen (oavsett detaljplaner och allt annat). Har man en befintlig anläggning som kan antas klara övergångstiden till kommunalt VA är klart så borde de inte kunna neka bygglov. I planen finns en skrivning om vägkvalitet, om vägföreningen intygar att vägen uppfyller detta (vilket de ju tidigare sagt att de tycker att vägarna gör till stora delar) så borde inte det heller vara något problem.

Svara på detta meddelande (du måste vara registrerad användare)
Anmäl dig som användare (läs först Klotterplankets regler)

Klotterplankets regler
Anmäl detta inlägg för granskning

Till klotterplankets förstasida


Meddelanden under denna huvudrubrik:
Bygglov före VA & vägar (Lars Nordström), 2006-07-03 22:35
    Re: Bygglov före VA & vägar (Erik G.), 2006-07-12 22:32

© 1999-2006  Allt-i-Kummelnäs
ver 2.3