Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privatpersoner      Föreningar    Kontakt   
 
<annons> Privatpersoner
Mail-lista
Egen mail-adress
Boo Områdesnämnd
Sätt startsida

Klotterplanket

Snälla Karin, förklara!
(Trångbodd) 2006-03-08 23:16
Karin Norman, kan du inte förklara ditt sätt att resonera?

På Västras hemsida skriver man att du känner dig "utpekad" och du ber att din överklagan ska publiceras i sin helhet.

Jag antar att du med det menar att dina kritiker skulle ha missförstått dig och om bara vanligt folk får ta del av helheten så ska de förstå.

Jag läser - och förstår följande: Du verkar vara emot allt som sex års detaljplanearbete har lett fram till, vill att det ska förkastas och arbetet göras om. Och det var väl just vad dina kritiker också hävdar att du tycker.

I Mitt i Nacka 3 mars anser du dig vara "missförstådd", nu vill plötsligt även du bygga ut VA så fort som möjligt före detaljplanen (precis som Langby föreslår på grund av att han vill lösa situationen som ditt överklagande skapat). Men du vill tydligen ändå att planen för Söder Grävlingsberg ska vänta på alla andra planer så att de kan antas samtidigt. Eller? Det skulle alltså innebära att Söder Grävlingsberg (där jag bor) ska invänta t.ex område G, där inte ens referensgruppsarbetet påbörjats (så när som på inledande möten). Det kommer ju att ta många år innan det är framme vid skedet att planen kan antas.

Ska vi trångbodda vänta ända tills dess innan vi får bygga ut? Varför? Vad finns det för logik i detta? Eller ska vi få bygga också före ny detaljplan? Vad ska vi i sådant fall med en ny plan till överhuvudtaget? Och då består enskilt huvudmannaskap (mot din vilja).

Nu vill inte jag spekulera i hur du tänker, för då anklagar du väl även mig för att vara en kritiker.

Jag lämnar istället över till dig för att förklara. Beskriv gärna också hur lång tid du tror att olika moment i detaljplaneringen kommer att ta, vem som vinner på att följa din modell och hur de ekonomiska konsekvenserna blir för oss boende (vem som ska betala och hur mycket). Förklara också hur du ska få enighet hos 700 fastigheter samtidigt. Vore också intressant att veta var gränsen för "alla planer i området går". Gäller det bara Kummelnäs Vägförening? Eller ingår Riset också? Och Vikingshill? Och Sommarbo? Hur gör man med området kring Kummelnäs Gård och uppe vid Sergelvägen och Tessinvägen där de redan har nya detaljplaner med enskilt huvudmannaskap? Ska även de rivas upp? Du påstår i ditt överklagande att det inte går att göra ändring i en plan som vunnit laga kraft, stämmer det?

Många frågor.
Du är skyldig mig och min trångbodda familj svaren!

Svara på detta meddelande (du måste vara registrerad användare)
Anmäl dig som användare (läs först Klotterplankets regler)

Klotterplankets regler
Anmäl detta inlägg för granskning

Till klotterplankets förstasida


Meddelanden under denna huvudrubrik:
Snälla Karin, förklara! (Trångbodd), 2006-03-08 23:16

© 1999-2006  Allt-i-Kummelnäs
ver 2.3