Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privatpersoner      Föreningar    Kontakt   
 
<annons> Privatpersoner
Mail-lista
Egen mail-adress
Boo Områdesnämnd
Sätt startsida

Klotterplanket

Re: personliga åsikter och partipolitiska
(Erik G.) 2006-02-25 23:52
Jag tycker nog att det framgått ganska bra i de skriverier som varit att det är nämnda personers personliga åsikter, men det är bra att du ändå påpekar det.

I redovisningen av vägföreningens enkät för ett par år sedan såg jag att siffrorna för kommunala vägar var något högre inom det som kallas område F än i Kummelnäs i allmänhet, men eftersom det inte var några stora skillnader kan man väl gissa att det bara var dessa personer plus deras närmaste bekantskapskrets/grannar.

Svara på detta meddelande (du måste vara registrerad användare)
Anmäl dig som användare (läs först Klotterplankets regler)

Klotterplankets regler
Anmäl detta inlägg för granskning

Till klotterplankets förstasida


Meddelanden under denna huvudrubrik:
personliga åsikter och partipolitiska (Jan Nilsson), 2006-02-23 17:02
    Re: personliga åsikter och partipolitiska (Erik G.), 2006-02-25 23:52

© 1999-2006  Allt-i-Kummelnäs
ver 2.3