Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privatpersoner      Föreningar    Kontakt   
 
<annons> Privatpersoner
Mail-lista
Egen mail-adress
Boo Områdesnämnd
Sätt startsida

Klotterplanket

personliga åsikter och partipolitiska
(Jan Nilsson) 2006-02-23 17:02
Jag tycker det är viktigt att tydliggöra att det Bertil Damberg och Karin Norman tycker angående planen i Söder Grävlingsberg, att dom överklagar den och att dom principiellt är emot enskilt huvudmannaskap osv är deras personliga och partipolitiska ståndpunkter. Det är inte på något sätt förankrat hos dom boende i västra, västra fastighetsägarföreningen har ingenting med detta att göra. Att både Damberg och Norman sitter i västras styrelse och tidigare aktivt, genom fastighetsägarföreningen, drivit att man ska ha ett kummunalt huvudmannaskap för vägarna känns bara olyckligt. Fastighetsägarföreningens styrelse har tyvär inte visat något intresse att ta reda på vad dom boende tycker i frågorna som rör detaljplaneringen.
Tyvärr är det ju också så att den information som skrivs på västras hemsida är till allra största delen en produkt av den tredje som överklagat planen i Söder Grävlingsberg dvs hemsidans webbredaktör Tore Kellquist som tidigare genom västras informationsblad "informationer" bedrivit en tydligt viklad argumentation för kommunalt huvudmannaskap och mot enskilt dito.
Man kan ju lätt få bilden av att det som Damberg, Norman och Kellquist står för är någon slags allmän uppfattning i västra. Jag är övertygad om att så inte är fallet.


Svara på detta meddelande (du måste vara registrerad användare)
Anmäl dig som användare (läs först Klotterplankets regler)

Klotterplankets regler
Anmäl detta inlägg för granskning

Till klotterplankets förstasida


Meddelanden under denna huvudrubrik:
personliga åsikter och partipolitiska (Jan Nilsson), 2006-02-23 17:02
    Re: personliga åsikter och partipolitiska (Erik G.), 2006-02-25 23:52

© 1999-2006  Allt-i-Kummelnäs
ver 2.3