Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privatpersoner      Föreningar    Kontakt   

Hällristningar
Det du klottrar idag kan bli historia i morgon.....
Toaklotter
Toaklotter kan också vara innehållsrikt.


 Privatpersoner
Mail-lista
Egen mail-adress
Boo Områdesnämnd
Sätt startsida

Regler för Klotterplanket

På Klotterplanket ska du kunna säga vad du tycker om det mesta. Tänk på att visa respekt för andra när du skriver och kommenterar inlägg.

Anmäl dig som användare (läs först Klotterplankets regler nedan).

Nytt meddelande
Till klotterplankets förstasida
Lista med samtliga inlägg i kronologisk ordning

Redaktionen övervakar allt innehåll och tar bort olämpliga inlägg.

Tänk på att:
 • Skriv och kommentera i vänlig, civiliserad ton.
 • Skriv kort.
 • Användande av pseudonym är tillåtet men förtar tyngden i ditt budskap.
 • Du måste vara en registrerad användare för att kunna skriva och kommentera inlägg. Registreringen ska innehålla namn, adress, mailadress och telefonnummer samt uppgift om dina inlägg ska publiceras med namn eller under angiven pseudonym. Använd gärna den här länken till klotter@kummelnas.se. Hantering av registreringar görs manuellt.
 • Klotterplanket är främst avsett för boende, föreningar och företagare i Kummelnäs, eller personer som har en anknytning till området.
 • Redaktionen förbehåller sig rätten att neka användare som inte bedöms uppfylla dessa kriterier samt neka att införa diskussionsämnen som inte bedöms beröra Kummelnäs (exempelvis har Klotterplanket tidigare fått inlägg om reklam för produkter och tjänster av generell karaktär utan direkt koppling till Kummelnäs).
Det här vill vi alla slippa:
 • Personangrepp eller ärekränkande inlägg.
 • Kommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget.
 • Svordomar eller obscena ord.
 • Nonsensinlägg, eller inlägg som avviker från ämnet.
 • Kommersiella budskap.
 • Pornografiska, rasistiska eller sexistiska yttranden.
 • Hot, trakasserier, skvaller eller lögner.
 • Uppmaningar till brott eller annat som bryter mot svensk lag.
 • Obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material eller hänvisning till var sådant material tillhandahålls.
Övervakning:

Funktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att redaktionen regelbundet läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot detta.

Det innebär också att redaktionen kan välja att avstå från att publicera enskilda inlägg, radera enskilda inlägg eller närhelst stänga av möjligheten till kommentering i de fall inläggen avviker från dessa regler.

Den som gör ett inlägg som strider mot lag kan personligen bli ansvarig för detta. Användare som missbrukar reglerna kan stängas av.

© 1999-2006  Allt-i-Kummelnäs
ver 2.3