Välkommen till Allt-i-Kummelnäs

Kummelnäs Historia - Transport & Service


Arbetsgruppen
för
Kulturhistorisk Miljö- Välkommen
- Kummelnäs Gård
- Sommarvillorna
- Större 'egna hem'
- Sportstugorna
- Transport & Service
- Gästboken

- Boo äldre historia


Tips och material:
historia@kummelnas.seSkriv i vår Gästbok

Transport & Service från 1800-talets slut och framåt

Ångbåtstrafik med Tor-båtarna

Skärgårdstrafikens historiebeskrivning har huvudsakligen varit inriktadpå Waxholmsbolagets trafikområde. Någon större uppmärksamhet har inte ägnats Wärmdö- och Torbåtarna.

Bilden i full storlek
Torbåtarnas trafikområde i början av 30-talet
1932
(Manne Floods skärgårdsbok)
(klickbar bild)

När ångan kom till användning i båtarna, öppnades den inre skärgården för bebyggelse. Då byggdes de så kallade "Grosshandlarvillorna". På 30-talet och framåt byggdes framförallt mindre sommarstugor, längre ut i skärgården. Detta gjorde att behovet av tonnage ökade.

År 1877 bildades Ångfartygsbolaget Stockholm - Thorsbyfjärd, som hade ett antal mindre ångslupar, bland annat Thorsbyfjärd, Nya Welamsund m.fl. Ångfartyget Wärmdö sedermera Wärmdö I, byggdes 1883 vid Bergsunds Varv. Båten såldes dock 1905. 1894 ombildades bolaget till Aktiebolag, Wärmdö Ångfartygs AB. Trafiken ökade starkt och1896 byggdes Wärmdö II. Hon var snabb i vändningar och gjorde 12 knop. 1900 byggdes ytterligare en båt, Ny Wärmdö III som gjorde 14 knop.

Lövberga brygga
Tor II lägger till vid Lövberga brygga
1920-talet
()
Bilden i full storlek
(klickbar bild)

1919 sammanslogs Wärmdö Ångfartygs AB med Torbolaget, som hade bildats 1900 för att ta hand om trafiken till Lagnö och de bortre delarna av Thorsbyfjärd. Dess första båt hette Tor 1. Wärmdö II hade från 1908 Hugo Österman som skeppare, och maskinisten hette Johansson. Dessa tjänstgjorde ända fram till 1945.

Bilden i full storlek Grävlingsberg
Tor III utanför Grävlingsberg, man ser tornen på huvudbyggnaden uppe över trädtopparna.

(Foto Erik Westerberg)
(klickbar bild)

Torbåtstrafiken var så livlig och omfattande att de ordinare båtarna ofta inte räckte till. Då var man tvungen att hyra in andra båtar från bla Mälartrafiken och från Waxholmsbolaget. 1948 köpte Waxholmsbolaget de två sista Torbåtarna, Tor IV och Tor VII. Åren 1953-1957 var det Valkyrian som skötte linjetrafiken på "Tor-traden". Efter detta upphörde trafiken med två undantag, Hasseludden och den nya bryggan på Tegelön. Senare återupptogs trafiken till Risets brygga.

Busstrafik

Busstrafiken i Nacka och på Värmdö, började med att K.C.Blom år 1919 startade yrkesmässig trafik med en T. Ford. 1920 startade den egentliga busstrafiken när Georg Larsson kom med, som kompanjon. 1925 flyttade man verkstad och garage till Björknäs.

Henriksdal
En av de gula bussarna
1924
(Ur Dick Hallströms bok om Björknäsbussarna 1920-1968)
Bilden i full storlek
(klickbar bild)
Bilden i full storlek Vid Björknäsgaraget
Bror Artur Wickberg i mitten
ca 1936
()
(klickbar bild)

Busstrafiken utsträcktes 1926 till Eriksvik. Samma år blev Borgmästargatan slutstation. 1929 hade man 22 bussar i trafik. Från och med 1938 övertog Järnväg AB Stockholm-Saltsjön den av dotterföretaget Trafik AB Stockholm-Björknäs bedrivna trafiken i egen regi under namnet Busstrafiken Stockholm- Björknäs-Värmdö.

Borgmästargatan
Björknäsbussen nr 1 vid slutstationen

(Ur Dick Hallströms bok om Björnäsbussarna 1920-1968)
Bilden i full storlek
(klickbar bild)

Efter kriget utökades trafiken. Nr 7 gick till Kummelnäs, 14 till Vikings Hill. 1954 hade man 118 bussar i trafik. Bussarna var Gula fram till att SL 1968 tog över. Då ändrade man färg och bussarna blev röda. Antalet bussar minskade till 75 vid årsskiftet1968/69.

Handelsbodar och annan service

En lanthandel skulle alltid innehålla en disk. Hyllor längs väggarna, för fabrikspackat sill fanns i trätunnor, salt i trätinor, sirap i fat, kaffe i säckar, mjöl i en lår. Expedieringen tog lång tid, expediten fick plocka fram alla varor allt efter kundens önskemål. Dofterna i handelsboden var blandade, kryddor, kaffe, sill, fotogen, läder fyllde lokalen med dofter som vi idag säkert skulle rynka på näsan åt.

Den första affären som blev snabbköp i Kummelnäs var Sands gamla affär när 'Lola' Righard tog över. Nummer två blev Rotkärrets livs som också drevs av 'Lola' Righard. På 40-50-60 talet fanns det gott om handelsbodar i kummelnäs- och Vikings Hills området.

Bilden i full storlek Rotkärret
Anna Righard med sina medhjälpare
1950-talet
(Ur k Närlings album)
(klickbar bild)

''Jag fick ofta följa med min mamma, eller farfar till affären. Han brukade gå in i det bakre rummet och prata med flickorna som han sa - och dricka en eller två öl medan de expedierade hans varor'', berättar Anders Wickberg. I Kummelnäs fanns förutom ovanstående affär även ett bageri med en liten uteservering. Här kunde man även köpa öl m.m.

Vid Kummelnäs vändplan fanns en kiosk med uteservering och en stor väntsal. Bakom kiosken fanns en torrklosett.Vid vissa tillfällen kunde man även köpa varm korv. Vid Hasseludden fanns ytterligare en affär. I Grävlingsberg serverades kaffe, läsk mm. till överkomliga priser under Rakels regim. Vid Svartputten fanns en affär som sedermera flyttades till Tegelön, Anna Righard drev den. Hon fortsatte vid Rotkärret i många år. Kerstin Närling drev 'Rotans' minilivs under många år. Den lades ned för endast ett par år sedan. Vid Vikings Hillvägen låg en kiosk . Under sommaren fanns även en affär nära Franska skolan. Vid Eriksvik hade vi ungdomar ett kondis med Jukebox och servering, som vi ofta frekventerade på slutet av 50 - 60 talet.

Det fanns flera trädgårdsmästerier i Kummelnäs/Riset bland annat Dalen, som sköttes av Dal-Erik. Dom hade fyra växthus och en vit häst. Min farfar Herman Wickberg och hans fru Viktoria, drev också ett trägårdsmästeri nedanför Dalen på Risvägen, som startades av Oskar Jonsson omkring 1900. Hans sonson Karl-Arne drev det vidare fram till 70-talet.

Risvägen 35
Wickbergs trädgårdsmästeri
1931
(Ur K-A Wickbergs album)
Bilden i full storlek
(klickbar bild)

Det fanns också två pensionat i området, Fågelsången och "Rutans" pensionat nere vid Rörsundsvik, som hade många gäster under sommaren.

Öl och läsk, levererades under sommaren av Piehls bryggarbil, senare av Hemberga och Risingsbo. Ekmans fiskbil körde runt en gång i veckan och sålde fisk. Hellströms varubuss som också körde runt en gång i veckan. I bussen fanns det mesta som ett hushåll kunde behöva.

All service i Kummelnäs försvann när Orminge och Gustavsbergs centrum byggdes.