Välkommen till Allt-i-Kummelnäs

Kummelnäs Historia - Sportstugorna


Arbetsgruppen
för
Kulturhistorisk Miljö- Välkommen
- Kummelnäs Gård
- Sommarvillorna
- Större 'egna hem'
- Sportstugorna
- Transport & Service
- Gästboken

- Boo äldre historia


Tips och material:
historia@kummelnas.seSkriv i vår Gästbok

Sportstugetiden ca 1930-1960

Under 1930-talet blev friluftsliv och sportaktiviteter allt mer populärt bland svenskarna. Allt fler drömde om ett eget ställe vid vattnet men med närhet till vildmarken. Samtidigt blev det, i takt med att Stockholm växte, svårare att få tag på sommarnöjeshus. Att bygga sig en egen enkel sportstuga blev då ett sätt att uppnå sina drömmar.

Bilden i full storlek På krocketplanen
Friluftslivet av alla de slag blev allt mer populärt på 1930-talet. Här ses "den oövervinnerlige krocketmästaren" Gustav Ramsay på krocketplanen vid Ristorpsvägen. Lägg märke till den lediga fritidsklädseln!
1934
(ur Gunilla Hedströms album)
(klickbar bild)

En stor våg av tomtavstyckningar för sportstugebebyggelse startade i Stockholms inre skärgård och invid stockholmsområdets insjöar. Tomterna låg oftast inte i direkt anslutning till vattnet vilket gjorde att tomtpriserna var rimliga. Stugorna som byggdes var ofta små och mycket enkla och arbetet gjordes i stor utsträckning av stugägarna själva. Från att ha varit överklassen förunnat blev nu en stuga på landet även något för vanligt folk.

Vikingavägen 5
När stugan var byggd var det dags att anlägga tomten. Här ses stubbupptagning hos familjen Berglund på Vikingavägen - med påhejande grannar. Vikingavägen heter nu Röde Orms väg.
ca 1957
(ur Bengt Berglunds album)
Bilden i full storlek
(klickbar bild)

Sportstugeepoken visar ett exempel på hur avstyckningen av tomter kunde gå till. Exemplet gäller Risets villaområde i Kummelnäs. Marken ägdes av familjen Egnell på Velamsunds gård. 1921 bildades Aktiebolaget Tusculum med uppgift att köpa och sälja lös och fast egendom. Efter 1938 började man även med byggnadsverksamhet. Man gjorde reklam för sportstugeområdena i tidningar och separata skrifter och lät folk från trakten promenera runt i området för att sälja tomter. Tusculum lät också bygga ut vägnätet och borra brunnar för att skapa attraktiva tomter.

Bilden i full storlek Informationsbroschyr
Så här såg framsidan på Tusculums informationsbroschyr vid styckningen av bl. a. Riset ut.
1942
()
 
(klickbar bild)
Styckningsplan
Aktiebolaget Tusculum tog hjälp av lokalbefolkningen för att marknadsföra sina sportstugeområden. Byggmästaren Axel Herman Vickberg, då bosatt på Risvägen 35, gick som pensionär runt i området med denna karta i handen för att sälja tomter för Tusculums räkning. Åren var omkring 1942 och framåt.

(kartan utlånad av Thea och Karl-Arne Wickberg)
Bilden i full storlek
(klickbar bild)

Byggstilarna på sportstugorna var varierande men gemensamt var enkelheten och att de oftast var små. Än i dag finns många sportstugor kvar i Kummelnäs vilket utgör ett viktigt inslag i vår miljö.

Bilden i full storlek Fågelsångsvägen 2
Fågelsångsvägen 2 på 1960-talet. Vägen bytte, som så många andra vägar i området, namn i samband med kommunsammanslagningen 1971 och heter nu Sångfågelvägen.

(ur Lennart Bergeros album)
 
(klickbar bild)
Risbergsstigen 4

Januari 2001
(David Timner)
Bilden i full storlek
(klickbar bild)

Friluftsaktiviteter var och förblir ett viktigt inslag när det gäller det liv som levdes och levs utanför stugorna. Själva byggandet av stugan upptog ofta en stor del av de första åren som tomtägare. Medan föräldrarna snickrade på huset eller anlade tomten såg barnen till att roa sig med bad eller andra aktiviteter.

Bilden i full storlek Sågsjön
Närheten till vattnet var viktigt för sportstugeägarna. Riset kunde erbjuda både Saltsjön, Karbosjön och Sågsjön inom rimliga avstånd. Här ses Gunilla Hedström med far bada i Sågsjön.
ca 1947
(ur Gunilla Hedströms album)
(klickbar bild)