Välkommen till Allt-i-Kummelnäs

Kummelnäs Historia - Kummelnäs Gård


Arbetsgruppen
för
Kulturhistorisk Miljö- Välkommen
- Kummelnäs Gård
- Sommarvillorna
- Större 'egna hem'
- Sportstugorna
- Transport & Service
- Gästboken

- Boo äldre historia


Tips och material:
historia@kummelnas.seSkriv i vår Gästbok

Kummelnäs Gård

Bilden i full storlek Kummelnäs Gård
Huvudbyggnaden med flyglar.
1976
(Ann Resare)
(klickbar bild)

Gårdens historia fram till 1600 talet är relativt okänd, dock finns belägg för att området har byggnader och att jordbruk och fiske bedrivs under denna tid. På 1640 talet tillfogades större markområden med tillhörande undergårdar Backeböl, Grundet, Ödesängen, Bammarboda, Lurbacka, Munkkärret, Kihl och Kummelnäs blir säterigård. År 1695 övertar riksrådet Johan Lillenstedt gården och uppför 1698 en huvudbyggnad ovan källare av tegelslagna valv, denna källare är troligen redan då rester från tidigare hus.

Lövbergavägen
Gårdens natursköna och lantliga omgivningar. Barnen står ungefär vid den nuvarande tennisbanan. Ovanför gärdsgårdsstöttan till vänster syns de två gamla arbetarbostäderna som finns kvar än idag.
ca 1900
(Nacka Lokalhistoriska arkiv)
Bilden i full storlek
(klickbar bild)

År 1719 härjar ryska trupper som bränner ner flertalet byggnader utefter ostkusten och inre delen mot Stockholm, Kummelnäs gård undslipper dock nerbränning. Straxt före har Lillenstedt fått i uppdrag av karl den 12:e att på Åland förhandla om fred med ryssland, vilket dock misslyckas. Släkten Lillenstedt äger Kummelnäs fram till 1787.

Bilden i full storlek Kummelnäs Gård
Inredning från 'Karl Johan'-tid i stora salen, övre planet. Stora delar av inredningen fanns kvar vid rivningen, kakelugnen försvann under 1980-talet.
1900 talets början
(okänt)
(klickbar bild)

Under åren 1787-1826 ägs gården av olika familjer och undergårdarna säljs ut. Troligen är det under denna tid som den södra flygeln uppförs, huvudbyggnaden får övervåning Kartor från denna tid visar att gården även har flera ekonomibyggnader uppförda i omgivningarna och äger fortfarande stora markområden, trots försäljningar av undergårdar.

Ättiksfabriken
Rester av gammal hamnanläggning
1950-talet
(Nacka Lokalhistoriska arkiv)
Bilden i full storlek
(klickbar bild)

1826 Köps gården av familjen Palmstedt som låter uppföra en ättiksfabrik med tillhörande ekonomibyggnader och en hamnbassäng för mindre fraktskutor direkt utanför fabriksbyggnaden. Till gården finns nu även 2 st arbetarbostäder som byggts uppe på berget ovan Kummelnäsviken. Ättiksfabriken är verksam fram till 1851.

1860-1880 Gårdens marker utefter vattnet utarrenderas till sommarbebyggelse. Kummelnäs varv startar sin verksamhet i Lövbergaviken. Ny flygelbyggnad byggs norr om huvudbyggnaden och ersätter en äldre.

Bilden i full storlek Kummelnäs Gård
Uthus mellan gården och Ättiksfabriken (dess gavel skymtar i högerkanten) på samma plats som den nuvarande parkeringen.
1900-talets början
(okänt)
(klickbar bild)

1880-1920 Ett lusthus har byggts och gårdens markområden säljs för att bebyggas, köpare är både välburgna samt egnahemsföreningar. Gården blir vid 1910 talet pensionat och konvalesenthem, större glasveranda byggs mot Kummelnäsviken. Ekonomibyggnader finns fortfarande kvar.

Kummelnäsviken
Gårdens huvudbyggnad från sjösidan med delar av yttre hamnen kvar.
1960-talet
(okänd)
Bilden i full storlek
(klickbar bild)

1920-1960 Kummelnäs varv utökar sin verksamhet kring 1920 talet och flyttar delar av den till Kummelnäsviken och en tomt kring varvet med 2 st arbetarbostäder avstyckas. Huvudbyggnaden används som flyktingläger under 1940-talet. Rester av hamnbassäng fortfarande kvar.

1961-1987 Gården blir sommarbostad och ägs nu av familjen Ljungdal, som begär avstyckning av tomt. Pengarna skall andvändas för renovering av huvudbyggnaden, styckning avslås.

1987-1992 Gården ägs av olika bolag som har målsättningen att rusta gården, mindre tomtstyckning godkänns. Gården Q-märks och skyddas därigenom mot rivning.

1992 Gården köps av markexploatör som omgående begär rivning, genom enkelt planförfarande, med hänvisning till huvudbyggnadens ofullbordade arkitektur och förfall samt dess dåliga grundläggning. Gårdens Q-märkning upphävs (!) och rivning tillåts.

Bilden i full storlek Kummelnäs Gård
Kopia ersätter original, nybyggnad pågår samtidigt med rivning.
1993
(Jan Granberg)
(klickbar bild)

1993 Gårdens 300-åriga byggnadshistoria värden går förlorade i och med rivningen. Ny huvudbyggnad samt större antal hus uppförs. Ny parkeringsplats anläggs och underliggande gamla historiska grunder försvinner.

Ättiksfabriken
Gårdens nya P-plats, anlagd på historiska husgrunder.
2000
(okänt)
Bilden i full storlek
(klickbar bild)

2001 Av gårdens äldre byggnader återstår nu endast Ättiksfabriken samt 2 st arbetarbostäder.

Bilden i full storlek Kummelnäs Gård
Gårdens 300-åriga byggnadshistoria får stryka på foten när gården rivs.
1993
(Jan Granberg)
 
(klickbar bild)