Välkommen till Allt-i-Kummelnäs

Kummelnäs Historia - Större 'egna hem'


Arbetsgruppen
för
Kulturhistorisk Miljö- Välkommen
- Kummelnäs Gård
- Sommarvillorna
- Större 'egna hem'
- Sportstugorna
- Transport & Service
- Gästboken

- Boo äldre historia


Tips och material:
historia@kummelnas.seSkriv i vår Gästbok

1907 - Kristna Egnahemsföreningen köper Östra Kummelnäs

1907 köpte Kristna Egnahemsföreningen i Stockholm 133 tunnland mark som kom att kallas Östra Kummelnäs. Säljare var advokat John Viberg och Grosshandlare Frans Moberg. Priset var 162.000 kronor (1 krona motsvarade cirka 40 kronor i dagens penningvärde vilket ger 6,5 miljoner kronor).

Kristna Egnahemsföreningen hade bildats 1899 som en reaktion på Stockholms akuta bostadssituation. Den fungerade som en gemensam sparkassa för att ge människor möjlighet att spara till en egen bostad i staden eller på landet.

Bilden i full storlek Originalkartan
Kristna Egnahemsföreningens originalstyckningskarta från 1907. Vägarnas dragning och tomternas indelning i stort sett bevarade 2001.
1907
(Fam. Höglund)
 
(klickbar bild)

Hösten 1907 stakades vägar och tomter ut i området (se originalkarta här intill). Man manade till sparsamhet med skogen och att avloppen inte skulle ledas till någon av sjöarna. Dessutom ville man ha en bibana på den projekterade Wärmdö-järnvägen till Kummelnäs för att undvika biltrafik i området.

Totalt 269 tomter stod till försäljning fr.o.m våren 1908. Genomsnittspriset var ca. 1500 kronor (ca. 60.000:- i dagens penningvärde). När Östra Kummelnäs köptes fanns bara en väg från bryggan till norra delen. Arbetena med att grundlägga de nya vägarna började genast 1908. Mellan 1908 - 1913 hade man anlagt över tio kilometer vägar i området. Dessa vägars sträckning finns i stort sett kvar än idag (se originalkartan).

Vinterbo, Föreningsvägen 22
Vinterbo 1915, när det var nyuppfört. På bilden sitter Kasper Höglund och hans familj framför huset som ännu inte har blivit putsat. (Vi tackar för lån av dessa och flera andra bilder från Sture och Renate Höglund.)
1915
(Fam. Höglunds familjealbum)
Bilden i full storlek
(klickbar bild)
Vinterbo, Föreningsvägen 22
Vinterbo idag, ursprunglig exteriör välbevarad.
Feb 2001
(L-H Lindahl)
Bilden i full storlek
(klickbar bild)

Kasper Höglund var ordförande i Kristna Egnahemsrörelsen under köpet av Östra Kummelnäs. Han var engagerad i hela Kummelnäs och satt även ordförande i Blåbandisternas Barnkoloni, kvarteret Eken. Han hade egen byggfirma och låg bakom många av nybyggena, dessa känns igen än idag på ett ljusare stenband på skorstenen. 1912 - 1915 lät han uppföra sitt eget hus, Vinterbo.

Bilden i full storlek Vinterbo, Föreningsvägen 22
Två damer framför Vinterbos karakteristiska stentrapp 1920. Till höger ser vi Föreningsvägen slingra sig bort bland träden ner mot Kummelnäs Yttre, ångbåtsbryggan.
1920
(Fam. Höglunds familjealbum)
(klickbar bild)
 Vinterbo, Föreningsvägen 22
Vinterbos stentrapp, vintern 2001.
Feb 2001
(L-H Lindahl)
Bilden i full storlek
(klickbar bild)

1909 satte man upp en ramsåg på motsvarande Regentvägen 5. Där kunde de som hade timmerträd på tomterna förvandla en del av dessa till byggnadsvirke för sina hus.

Bilden i full storlek Regentvägen 13
Georg och Ruth Thorsell (från vänster) vid sitt nybyggda hus 1920. Georg byggde huset själv, ner till minsta spik. När sonen Hans föddes 1930 började han bygga ett nytt större hus snett ovanför det första. På tomten uppförde han även dass, sommarbod och ett litet garage. Alla husen står kvar än idag i originalutförande.
1920
(Fam. Höglunds familjealbum)
(klickbar bild)
Bilden i full storlek Regentvägen 13
Första huset fotograferat från samma plats 2001. Helt bevarat.
Feb 2001
(L-H Lindahl)
(klickbar bild)
Regentvägen 13
Andra huset, vintern 2001.
Feb 2001
(Fam. Höglunds familjealbum)
Bilden i full storlek
(klickbar bild)
Bilden i full storlek Regentvägen 13
Georg och Ruth vid förstukvisten
1925
(Fam. Höglunds familjealbum)
(klickbar bild)

Den kyrkliga och frikyrkliga gemenskapen var stark i Kummelnäs. Flera föreningar ägde fastigheter i området för sin verksamhet. Matteuspojkarnas sommarhemsförening ägde tre tomter i kvarteret Xylografen, Tabernaklets ungdomsförening hade en tomt, Blåbandsföreningen hade sex tomter i kvarteret Eken (mellan nuv. Regentvägen och Drottningv.) för sin barnkoloniverksamhet och Karolina Grundéns barnkolonistiftelse ägde fyra fastigheter.

Hörnet Regentvägen/Drottningvägen
Blåbandisternas barnkoloni. 'Sovvillan' till vänster (nuv. Drottningvägen 16) och 'Matsalsvillan' (nuv. Regentvägen 22) till höger. Bilden är tagen 1935 från Drottningvägen. Samlade på planen står kolonins alla barn.
ca 1935
(Blåbandisternas 30-årsjubileumsskrift; "Dröm blev verklighet")
Bilden i full storlek
(klickbar bild)

Blåbandsföreningen i Stockholm startade barnkoloniverksamhet 1907. För att ge barn från fattiga familjer i Stockholm, möjlighet att slippa stinkande bakgårdar, smuts och misär på sommaren.

1909 lät Kasper Höglund bygga ett mindre hus på sin tomt Eken nr 3 för koloniverksamheten. Då bestod kolonin av 20 barn. 1914 byggdes ett till hus på tomten bredvid, Eken nr. 1, med stor matsal och kök samt personalbostäder. Det var både kontanta bidrag och bidrag in natura, tex '3 st kakelugnar värde 50:- från Byggmästare Johansson', som möjliggjorde detta. Till invigningen av 'Matsalsvillan' kom även dåvarande kronprinsessan Margareta. Nu kunde antalet barn utökas till ca. 50 st mellan 3-7 år. Barnkoloniverksamheten pågick till 1960-talet.

Bilden i full storlek Hörnet Regentvägen/Drottningvägen
Barn och fröknar firar midsommar framför "Matsalsvillan" 1930.
1930
(Blåbandisternas jubileumsskrift 1938)
(klickbar bild)

En kristen alliansförening 'Östra Kummelnäs Förening för kristlig verksamhet' bildades 1910 och 1925 lät man uppföra Kummelnäs Kapell.