Välkommen till Allt-i-Kummelnäs

Kummelnäs Historia


Arbetsgruppen
för
Kulturhistorisk Miljö- Välkommen
- Kummelnäs Gård
- Sommarvillorna
- Större 'egna hem'
- Sportstugorna
- Transport & Service
- Gästboken

- Boo äldre historia


Tips och material:
historia@kummelnas.seSkriv i vår Gästbok

Med sin kulturhistoriskt intressanta miljö är Kummelnäs ett av Stockholms mest unika områden. Här i ett av de allra sista sommarområdena runt Stockholm finns väl bevarad byggnation från 1800-talets slut, egnahemsbyggen från början av förra seklet och sportstugebebyggelse från mitten av 1900-talet. Även vägsystem och fastighetsbildning - båda med snart 100 år på nacken - är i stora delar fortfarande intakt.

Kommunen planerar att detaljplanelägga en större del av Kummelnäs inom de närmaste åren. För att belysa vikten av att en detaljplan går varligt fram har fastighetsägarföreningarna i Kummelnäs bildat fyra arbetsgrupper; naturmiljö, vatten & avlopp, vägar samt kulturhistorisk miljö. Sedan hösten 2000 är ett 30-tal Kummelnäsbor sysselsatta i arbetsgrupperna.

Den kulturhistoriska gruppen presenterade en historisk utställning i februari 2001 för att belysa hur väl bevarat området är. I privata album och historiska arkiv fann vi bilder och fakta från 1700-talet och framåt. Vi som arbetade med utställningen ville lyfta fram områdets 'årsringar' genom att visa upp några av de kulturhistoriska värden som finns. Under hösten har utställningen förts över till en web-baserad version.

Utan bidrag och stöd från följande föreningar, myndigheter och företag hade utställningen troligtvis aldrig kunnat genomföras:

Risets tomtägareförening
Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening
Norra Hagens tomtägareförening
Ebbalund
Kultur Nacka
Boo Hembygdsförening

Tack även till alla Kummelnäsbor som gett oss möjlighet
att använda privata foton och annat.

Arbetsgruppen för Kulturhistorisk Miljö är:
Marie Grönvall, Ivar Häggblom, Lars-Henrik Lindahl, Anders Lundell, Sven-Erik Sihlberg, David Timner, Anders Wickberg & Peter Zethraeus.