Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   


 Privatpersoner
Mail-lista
Egen mail-adress
Boo Områdesnämnd
Sätt startsida

Detaljplaneområden i Kummelnäs

Kartan visar de olika detaljplaneområden som är aktuella inom Kummelnäs.
Nedanför kartan beskrivs de olika områdena kort.

Det grundläggande styrdokumentet för detaljplanering är Plan- och bygglagen (1987:10). Med utgångspunkt från denna är det Områdesnämnden som fattar beslut i detaljplanefrågor.

Detaljplaneområden

Område B
Riset och Sångfågelvägen, dvs större delen av Riset. Planarbetet pågår.
Läs mer på kommunens hemsida

Område D
Lövberga. Detaljplanen vann laga kraft 2005-09-08.
Läs mer på kommunens hemsida

Område E
Björnbergsområdet, större delen av Sågsjöns fastighetsägarförenings område. Planarbetet pågår.
Läs mer på kommunens hemsida

Område F
Större delen av Kummelnäs Västra Fastighetsägareförenings område. Planarbetet pågår.
Läs mer på kommunens hemsida

Område G
Södra delen av Östra Kummelnäs Fastighetsägareförenings område, omfattar områden på båda sidor om Vikingshillsvägen men inte själva Vikingshillsvägen. Planarbetet pågår.
Läs mer på kommunens hemsida

Nordöstra Kummelnäs
Norra delen av Östra Kummelnäs Fastighetsägareförenings område, Norra Hagen, Grävlingsberg samt en del fastigheter i Riset längs Risets Alväg (f.d. projektnamn Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg). Detaljplanen vann laga kraft 2006-06-09.
Läs mer på kommunens hemsida

Bågvägen
Rotkärrsskogens område Bågvägen/Åbroddsvägen. Planarbetet pågår för närvarande inte (sep-06).
Läs mer på kommunens hemsida

Lövbergaängen
Området kring det före detta reningsverket Porsmosseverket vid Lövbergavägen. Planarbetet pågår för närvarande inte (sep-06).
Läs mer på kommunens hemsida

Sågsjöhöjden
Större delen av Sågsjöns fastighetsägareförening. Detaljplanen vann laga kraft 2000, därefter har mindre justeringar gjorts gällande källare och takvinklar.
Läs mer på kommunens hemsida

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3