Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   

 Debattartiklar
2007-07-06:
Ett svek mot Risetboende

2006-04-11:
Rättelse till Tore Källquists inlägg

2006-04-10:
Svar till Tore Kellquist

2006-04-06:
Kvarterssamtal med överrock

2006-03-23:
S-ledaren Karin Norman anför...

2006-03-08:
Tore Kellquists dubbelspel...

2006-02-22:
S-toppen i Boo försöker förleda...

2006-02-14:
Fakta om Björnberget

2005-01-24:
Hur blev avlopps-frågan en vägfråga?

2004-11-29:
Nytt hopp för de boende

2004-10-12:
Ingen gift-anläggning i...

2004-10-03:
Starkt stöd för de boendes rätt...

2004-09-26:
Information wants...

 
Om DEBATT


Kummelnäs DEBATT

"Om Kummelnäs DEBATT"

Vill du bidra till Kummelnäs DEBATT?

Du har kanske varit inne på Allt-i-Kummelnäs många gånger och besökt olika avdelningar och läst eller skrivit på klotterplanket.

För att nu bredda Allt-i-Kummelnäs utbud och delvis också för att skapa en motpol till det ofta anonyma klotterplanket lanserar vi nu
"Kummelnäs DEBATT".

Tanken är att publicera signerade debattartiklar i ämnen som är aktuella för Kummelnäs. Ämnena kan vara allt från himmel till jord inom byggande, trafik, boende, barnomsorg, service, föreningsliv, båtar etc. etc. etc. Du som författare väljer själv ämne. Innehållet ska ha en saklig och hög nivå, vi förbehåller oss rätten att refusera artiklar.

Ambitionsnivån är att på sikt lägga ut 1-5 artiklar per månad, beroende på tillgång.

Du hittar debattartiklarna i menyn till vänster.

Vill du bidra?
Maila i sådant fall till anders.lundell@kummelnas.se

2004-09-09
Anders Lundell
 

Lämna synpunkter på denna artikel.
 

Vill du själv bidra med en artikel?
Maila i sådant fall till anders.lundell@kummelnas.se
Du behöver inte ha din artikel färdig vid en första kontakt, välkommen att bolla idéer.

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3