Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   Robert Thorburn har i två års tid arbetat i referensgruppen för planområde F


 Debattartiklar
2007-07-06:
Ett svek mot Risetboende

2006-04-11:
Rättelse till Tore Källquists inlägg

2006-04-10:
Svar till Tore Kellquist

2006-04-06:
Kvarterssamtal med överrock

2006-03-23:
S-ledaren Karin Norman anför...

2006-03-08:
Tore Kellquists dubbelspel...

2006-02-22:
S-toppen i Boo försöker förleda...

2006-02-14:
Fakta om Björnberget

2005-01-24:
Hur blev avlopps-frågan en vägfråga?

2004-11-29:
Nytt hopp för de boende

2004-10-12:
Ingen gift-anläggning i...

2004-10-03:
Starkt stöd för de boendes rätt...

2004-09-26:
Information wants...

 
Om DEBATT


Kummelnäs DEBATT

"Rättelse till Tore Källquists inlägg"

Innan en mer utförlig kommentar till Tore Källquists inlägg hunnit skrivas kan jag konstatera att Tores inlägg är osakligt och dessutom felaktigt.

Vid senaste mötet med kommunen diskuterade referensgruppen för område F och projektledaren Rolf Markman formerna för kvartersdialogerna. En klar majoritet av referensgruppen begärde då att vägföreningen och referensgruppen skulle vara representerade vid kvartersdialogerna för att alla frågor skulle bli allsidigt belysta, ett förfarande som också projektledaren Rolf Markman då stödde.

Tore har blivit informerad om detta och har fått en uppmaning att rätta sina inlägg - något som inte gjorts. Värt att notera är att Tore Källquist den 29/1 meddelade att han inte längre ville delta i referensgruppen för område F och han har därför inte deltagit i mötena med kommunen eller i referensgruppens arbete. Eftersom några mötesanteckningar från det senaste mötet med kommunen ännu inte skickats ut kan Tore rimligen inte veta vad som har avhandlats vid mötet.

2006-04-11
Robert Thorburn,
Referensgruppen område F

 

Lämna synpunkter på denna artikel.
 

Vill du själv bidra med en artikel?
Maila i sådant fall till anders.lundell@kummelnas.se
Du behöver inte ha din artikel färdig vid en första kontakt, välkommen att bolla idéer.

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3