Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   Lennart Bergeros är vice ordförande i Risets Tomtägare-förening, Lars-Henrik Lindahl är ordförande i Östra Kummelnäs Fastighetsägar-förening


 Debattartiklar
2007-07-06:
Ett svek mot Risetboende

2006-04-11:
Rättelse till Tore Källquists inlägg

2006-04-10:
Svar till Tore Kellquist

2006-04-06:
Kvarterssamtal med överrock

2006-03-23:
S-ledaren Karin Norman anför...

2006-03-08:
Tore Kellquists dubbelspel...

2006-02-22:
S-toppen i Boo försöker förleda...

2006-02-14:
Fakta om Björnberget

2005-01-24:
Hur blev avlopps-frågan en vägfråga?

2004-11-29:
Nytt hopp för de boende

2004-10-12:
Ingen gift-anläggning i...

2004-10-03:
Starkt stöd för de boendes rätt...

2004-09-26:
Information wants...

 
Om DEBATT


Kummelnäs DEBATT

"S-ledaren Karin Norman anför svepskäl för överklagande"

Med anledning av artikeln om s-politikerna som saboterar detaljplanen Söder Grävlingsberg (Mitt i Nacka 3 mars -06) vill vi här komma med ett bemötande. Karin Norman hävdar att vi som bor i området "missförstår vad överklagandet går ut på".

Nej, Karin Norman, vi har inte missförstått någonting och vi är helt på det klara vad ni är ute efter.

Ni vill frånta oss fastighetsägare beslutsrätten på lokalnivå och ni vill konfiskera den mark vi äger gemensamt via våra fastighetsägarföreningar.

Detta blir nämligen följden av ett kommunalt huvudmannaskap. Förutom att varje fastighetsägare får betala upp till 100.000:- mer för kommunala vägar, tar också kommunen över alla boendes gemensamma mark och kan på lång sikt göra vad den vill med våra nuvarande grönområden!

Argumentet att Kummelnäsvägens framtida breddning skulle vara ett hinder att genomföra planen S. Grävlingsberg kan inte heller missförstås. I S.Grävlingsbergsplanen har kommunens planarkitekt reserverat mark för en breddning av Kummelnäsvägen till cirka 11 meter, vilket enligt kommunens sakkunniga mer än väl täcker behovet. Argumentet är alltså även det ett svepskäl för att stoppa att de boende själva förvaltar sina vägar och grönområden. En förvaltning som kommer att försäkra allmänheten tillgång till grönområden och förhindrar vanskötsel och förfall på grund av bristande kommunala resurser. Som Torbjörn Fälldin sa: "Det alla äger - äger ingen, det ingen äger - vårdar ingen".

Faktum kvarstår: Karin Norman, Bertil Damberg och Tore Kellquist försöker med tvång pådyvla alla i Norra Boo sina egna politiska åsikter, trots att de inte lyckats genom de normala demokratiska instanserna. Detta, om något visar på förakt för demokratin och medmänniskorna i Norra Boo.

2006-03-23
Lennart Bergeros,
vice ordförande i Risets Tomtägareförening
Lars-Henrik Lindahl,
ordförande i Östra Kummelnäs Fastighetsägarförening

 

Lämna synpunkter på denna artikel.
 

Vill du själv bidra med en artikel?
Maila i sådant fall till anders.lundell@kummelnas.se
Du behöver inte ha din artikel färdig vid en första kontakt, välkommen att bolla idéer.

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3