Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   Lars-Henrik Lindahl är ordförande i Östra Kummelnäs Fastighetsägar-förening


 Debattartiklar
2007-07-06:
Ett svek mot Risetboende

2006-04-11:
Rättelse till Tore Källquists inlägg

2006-04-10:
Svar till Tore Kellquist

2006-04-06:
Kvarterssamtal med överrock

2006-03-23:
S-ledaren Karin Norman anför...

2006-03-08:
Tore Kellquists dubbelspel...

2006-02-22:
S-toppen i Boo försöker förleda...

2006-02-14:
Fakta om Björnberget

2005-01-24:
Hur blev avlopps-frågan en vägfråga?

2004-11-29:
Nytt hopp för de boende

2004-10-12:
Ingen gift-anläggning i...

2004-10-03:
Starkt stöd för de boendes rätt...

2004-09-26:
Information wants...

 
Om DEBATT


Kummelnäs DEBATT

"Tore Kellquists dubbelspel i Norra Boo upprörande"

Det är oerhört förvånande att läsa om Tore Kellquists upprördhet över att riskera att få betala pengar för upprustningen av huvudvägarna i Norra Boo (Mitt-i-Nacka 17/2-05).

Inte för sakfrågans skull. Där är vi helt överens. Naturligtvis är Kummelnäsvägen och Vikingshillsvägen att betrakta som huvudvägar vars upprustning ska betalas av kommunen.

Men Tore Kellquists dubbelspel är direkt upprörande. Han är nämligen en av de tre utomstående som har överklagat detaljplanen för Kummelnäs Söder Grävlingsberg, trots att han bor långt utanför planområdet.

Detaljplanen hade vunnit laga kraft i januari 2006 om inte Tore Kellquist och två i (s)-toppen i Boo, Bertil Damberg och Karin Norman, beslutat sig för att överklaga den, något ingen boende inom planområdet gjort (förutom en person som klagat på detaljer kring sin egen tomt, vilket inte försenat planen som helhet). Tore Kellquist, Bertil Damberg och Karin Norman vill att planen, istället för enskilt huvudmannaskap för vägar, ska ha kommunalt. Detta trots att en förkrossande majoritet av de boende vill ha enskilt.

Om Tore Kellquists överklagan går igenom innebär det fördyrande vägkostnader för de boende med mellan 50.000 - 100.000:- per fastighet. Tore Kellquist kräver alltså att andra ska få betala minst 50.000 - 100.000:- mer per fastighet för överupprustade vägar som ingen av de boende vill ha. Och han blir själv inte drabbad!

Självklart ska man bli upprörd när man blir pådyvlad orättvisa kostnader. Just nu är 190 fastighetsägare oerhört upprörda på Tore Kellquist.

Har du själv en åsikt i frågan?
Sprid den gärna till andra via Klotterplanket eller NVP Debatt.

2006-03-08
Lars-Henrik Lindahl,
ordförande i Östra Kummelnäs Fastighetsägarförening

 

Lämna synpunkter på denna artikel.
 

Vill du själv bidra med en artikel?
Maila i sådant fall till anders.lundell@kummelnas.se
Du behöver inte ha din artikel färdig vid en första kontakt, välkommen att bolla idéer.

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3