Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   Lars-Henrik Lindahl är ordförande i Östra Kummelnäs Fastighetsägar-förening


 Debattartiklar
2007-07-06:
Ett svek mot Risetboende

2006-04-11:
Rättelse till Tore Källquists inlägg

2006-04-10:
Svar till Tore Kellquist

2006-04-06:
Kvarterssamtal med överrock

2006-03-23:
S-ledaren Karin Norman anför...

2006-03-08:
Tore Kellquists dubbelspel...

2006-02-22:
S-toppen i Boo försöker förleda...

2006-02-14:
Fakta om Björnberget

2005-01-24:
Hur blev avlopps-frågan en vägfråga?

2004-11-29:
Nytt hopp för de boende

2004-10-12:
Ingen gift-anläggning i...

2004-10-03:
Starkt stöd för de boendes rätt...

2004-09-26:
Information wants...

 
Om DEBATT


Kummelnäs DEBATT

"S-toppen i Boo försöker förleda boende"

Med anledning av artikeln om detaljplanen Kummelnäs Söder Grävlingsberg som (s)-toppen i Boo försöker stoppa vill ÖKF´s styrelse bemöta Bertil Dambergs och Karin Normans påståenden i artikeln.

Bertil Damberg säger i artikeln att: "Det finns familjer som bor så i hela Boo, de vill också få det fixat men inte till orimliga kostnader, vilket är risken i andra delar av Boo, om den här detaljplanen vinner laga kraft."
Vi ställer oss mycket frågande till var Damberg fått dessa uppgifter ifrån. Allt talar tvärtom för att planen med enskilt huvudmannaskap blir mellan 50.000 - 100.000 kronor billigare per fastighet (jämför Kommunens och Vägföreningens kostnadsberäkningar i planhandlingarna). Påståendet att kostnader för genomförande av detaljplanen S. Grävlingsberg skulle kunna få konsekvenser för andra områden är ju dessutom direkt befängt. De mycket grumliga resonemangen bakom Dambergs överklagande visar tydligt att agerandet bara är ett desperat försök att stoppa en engagerad majoritet som går honom emot.

Karin Normans påstående: "att det inte hade blivit några överklaganden om man valt kommunalt huvudmannaskap." är även det mycket förvånande. Faktum kvarstår, det är ingen inom planområdet som har överklagat planen som helhet. (En person har klagat på detaljer kring sin egen tomt, vilket inte hade försenat hela planen) Bara Damberg, Norman och Tore Kellquist, samtliga boende långt utanför planområdet har överklagat planen som helhet. Menar Norman att om man bara följt deras vilja hade dom inte överklagat? Den typen av utpressningstaktik kanske går hem i det socialdemokratiska lägret, men Karin Norman borde veta bättre än att försöka saluföra den typen av billig retorik utanför partiet. Uttalandet kan inte uppfattas som annat än ett förtäckt hot för alla andra planområden i Norra Boo; "Gör som vi i (s)-toppen vill annars kommer vi sabotera för er"

Slutligen vill vi rikta ett tack till tjänstemännen och den politiska majoriteten i Nacka kommun som på ett föredömligt vis har demonstrerat vad äkta medborgarinflytande ger för resultat. Genom att fråga oss boende hur vi vill att vårt område ska utvecklas har Söder Grävlingsberg blivit en detaljplan som en förkrossande majoritet av de boende ställer sig bakom. Inte ett enda överklagande från 190 fastigheter som rör planen som helhet är ett fantastiskt resultat!

Har du själv en åsikt i frågan?
Sprid den gärna till andra via Klotterplanket eller NVP Debatt.

2006-02-22
Lars-Henrik Lindahl,
ordförande i Östra Kummelnäs Fastighetsägarförening

 

Lämna synpunkter på denna artikel.
 

Vill du själv bidra med en artikel?
Maila i sådant fall till anders.lundell@kummelnas.se
Du behöver inte ha din artikel färdig vid en första kontakt, välkommen att bolla idéer.

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3