Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   Johan Bratthäll, Kummelnäs

En väl fungerande väg i Kummelnäs


 Debattartiklar
2007-07-06:
Ett svek mot Risetboende

2006-04-11:
Rättelse till Tore Källquists inlägg

2006-04-10:
Svar till Tore Kellquist

2006-04-06:
Kvarterssamtal med överrock

2006-03-23:
S-ledaren Karin Norman anför...

2006-03-08:
Tore Kellquists dubbelspel...

2006-02-22:
S-toppen i Boo försöker förleda...

2006-02-14:
Fakta om Björnberget

2005-01-24:
Hur blev avlopps-frågan en vägfråga?

2004-11-29:
Nytt hopp för de boende

2004-10-12:
Ingen gift-anläggning i...

2004-10-03:
Starkt stöd för de boendes rätt...

2004-09-26:
Information wants...

 
Om DEBATT


Kummelnäs DEBATT

"Hur blev avloppsfrågan en vägfråga?"

Tidigare i sommar har det på Nacka Värmdö Postens debattsida kunnat läsas om olika åsikter kring Saltsjö-Boos framtida utveckling. Bland flera frågor är det en som får ojämförligt störst uppmärksamhet - vägarna - och om de ska upprustas i kommunal eller enskild regi.

För Kummelnäs del, som i allra högsta grad är berörd i detta sammanhang, bottnar det hela i att ett stort antal familjer som bor i fritidshusklassade fastigheter med mycket begränsad byggrätt ska ges möjlighet att bygga ut. För att de ska få det anses det nödvändigt att dra fram kommunalt vatten och avlopp. Bra så, det har de flesta förståelse för och det finns ingen nämnvärd opposition mot att det genomförs.

Men med en gång det var sagt gick avloppsfrågan över till att bli en vägfråga. Varför? Vägbelastningen kommer inte öka dramatiskt pga avlopp och utökad byggrätt. Familjerna bor ju redan här och två tredjedelar av alla fastigheter är redan åretruntbostad. På sin höjd kan alltså trafiktätheten bli en halv gång högre och det kan inte ha någon avgörande betydelse.

Låt vägarna vara och dra fram avloppet istället. Om den glesa bebyggelsen gör att kostnaderna inte fullt ut täcks av anslutningsavgiften är det den frågan vi ska diskutera och inte vägarna.

2005-01-24
Johan Bratthäll, Kummelnäs
 

Lämna synpunkter på denna artikel.
 

Vill du själv bidra med en artikel?
Maila i sådant fall till anders.lundell@kummelnas.se
Du behöver inte ha din artikel färdig vid en första kontakt, välkommen att bolla idéer.

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3